ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ nqп 3ళిది బళ= ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ತನ್ನ చేుదేు రేయినింద ఇళిలుఎువా ಪ್ರಯತ್ನವನು ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದುಬಿಟ್ಟನು, ಪುನಃ ಏಳಲಾರದೆ ಹೋದನು, ಅವನ ಸೈನಿಕರು ఆవసాన్నేచ్చిసలు ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಶತುಗಳ ಭಲ್ಲೆಯ ದಿಂದ ಅವನ ವಕ್ಷವು ಬಿದ್ದವಾಗಿ ಅವನ ವೆುಯೆಲಾ ರಕ್ತದಿ೦ದ తేJRయు డిJRnది కేు. బలవు ಕುಗ್ಗಿ వుJభిFగేJండేు నేలదవేులే చిదే్చు చిట్చను. ಇಂದ್ರುನಾಧನ ಸೆನಿಕರಲ್ಲನೇಕರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪಾರಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. க3)rig) ಹೊರಟುಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಇ೦ದ್ರನಾಥನು ಆಹತ ԾթՐ ಬಿದ್ದಿದುದನ್ನು モ#ロびる。 ಉಲ್ಲಾಸರಿಂದ ಚೀತಾರಮಾಡುತ ಅವನನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು . נ}ה3ספנססכסנש ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯು ಪರಿಚ್ಛೇದ )% له تا כל סנש The soliller's hope, the patriot’s zeal, For ever dimmed, for evel crossed, Oh who shall say what heroes feel, When all but life and hdn Dr's l Dst, The last sad h our of freed om's dream, And valor's task moved slowly by, While mute they watched till morning's beam, Should rise and give them light to di e, There’s yet a world where souls are free, Where tyrants taint not nature's bliss, If death that world's bright Dpening be, Oh I who would live a slave in this 7 Moore ತು)ಗಳು ಇ೦ದ್ರನಾಧನನ್ನು ಅಚೇತನಾವಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3סס סנשJהפ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯುರು, ಬಹಳ ಹೊತಾದ ಬಳಿಕ ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಮJಾ'ರ್ಛೆ ಯಿಂದೆಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ಇಂದ್ರುನಾಧನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನೋಡಿದನು, ಅವನಿಗೆ ಸುತ್ತ ಶತುಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವನೆದುರಿಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.Jಾಂದು ಗದ್ದಿಗೆಯಮೇಲೆ ಮಾಸು ವಿರಾಯು ಕುಳಿತಿದ್ದನು, ಅವನಿಗೆ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾನ್ಯರಾದ ಉಮಾಗಳೂ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಟೋಡರಮಲ್ಲನಿಗೆ ವಿದ್ರೋಹಿ ಗಳಾಗಿದ್ದ ಸೇನಾಪತಿ ತರ್ಖನನೂ ಹುಮಾಯುನನೂ ಇದುದನ್ನು ಇಂದ್ರು ನಾಧನು ನೋಡಿದನು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಠಾರಹಸ್ತನಾಗಿ