ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ոզ.9 Eorlot:Rad ಜಲಾದನು (ಗಲ್ಪಿಗೆ ಹಾಕುವವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣದಂಡನೆಯಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿರಶ್ಚೇದನ ಮಾಡುವವನು) ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಣುರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ 弓虎 ನೋಡುತಿದ್ದನು, ಪ್ರುಭುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಅಧವಾ ಇ೦ಗಿತ ಮಾತ್ರದಿ೦ದ ಬ೦ದಿಯ ಶಿರಶ್ಚೇದನ F35Dāe»0 ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದನು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು స్పల్చనేూ ಭೀತನಾಗ ಲಿಲ್ಲ; ಮಾಸುವಿಾಯನು తి వుదృష్చెయుంద నేJRడేుకిద్చను. ಮಾಸುವಿಖಾಯು ಇ೦ದ್ರನಾಧನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದುದನ್ನು ಕ೦ಡು ಗ೦ಭೀರ ಸ್ವರದಿಂದ ಹಿ೦ದು ! ನೀನು ವೀರ ಪುರುಷನು, ಆದರೆ ವಿದೆJಾ) ಹಾಚರಣೆಯು೦ నడేయు సిరుత్తి R, విదేJులయోeāరFడిగే దండే నేయు ಶಿರಶ್ಚೇದನ' ಎ೦ದನು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು-(ಭೀಷಣ ಸ್ವರದಿಂದ) ಯೋದ್ಯನು ಮರಣಕ್ಕೆ ఆంజనేు, నివే్ము ಇಷ್ಟವಿದ್ದರತೆ ಮಾಡೋಣೆಾಗಲಿ, ನಾನು ವಿದೇJಾ) ಹಾಚರಣೆಯು೦ వాూడిదేవ సోల్ల. ಮಾಸುಮಿಾಯು ಇ೦ದುನಾಧನ ಉಗ್ರುಭಾವವನ್ನು ಕ೦ಡು స్చల్చవని శు పితే ನಾಗದೆ, ನೀನು ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಸಂಗಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಂಗದೇಶದ ಜಹ ಗೀರದಾರರ ಸ೦ಗಡ ಯುದ್ಭವನ್ನು వాూడువదు విదేJ్చ శాāరFశీయుల్లపా ? ಎ೦ದನು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಪುನಃ ಗರ್ವದಿ೦ದ, 'ವರಗದೇ ಶದ ಅಧೀಶ್ವರನು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧೀಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಆಕ್ಟರಷಹನಿಗೆ స్లు వాలెగ్ విదేJyR3ంగ ೪ಾಗಿರುವ ಜಹಗೀರುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ ಎ೦ದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ತಾನೇ 2 סנ5הנ83סטתס ಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದನೆಂತಲೂ ಮಾಸುವಿಖಾಯು ಅವನ ៦៥,៨៩ក់ ఆదేశిశణదల్లి ಅಪ್ಪಣೆಯನು ಮಾಡುವನೆಂತಲೂ ಯೋಚಿಸಿಕೊ೦ಡರು. ಆದರೆ ಮಹಾನುಭಾವ నానాదాలి ಕಾಸಿ:, ಅಸಹಾಯನಾಗಿದಾ ಹಿಂದುವಿನ ನಿರ್ಭಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕುಪಿತನಾಗದೆ, ಕೇವಲ ಆಹಾದಿತನಾದನು. ಅವನು ಧೀರಭಾವದಿಂದ, :)et I నిన్నే ಉಗ್ರತೆಯನು ళేఎు సిరుపాను, ನಿನ್ನ ವೀರತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿತನಾದೆನು, ಆದರೆ ನೀನು ವಂಗದೇಶದ ಜಹಗೀರುದಾರರನ್ನು విదేJు R&ం ಗಳೆ೦ದು ಹೇಳಬೇಡ. ನಾವು ಮೊಗಲ ಸ೦ತಾನರು, ನಾವು ವಂಗಮಜೀತರು, నేనే్ము జంని సల్పట్చతేు, ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರುಕೃತ (=ש סלס אמס סשנשט3ספהכ? . ני הנסליס %ס נ}ססני " ניסנספדס ಇಂದ್ರನಾಧ-(ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗರ್ವದಿಂದ) ತಾವು ವಂಗದೇಶವನ್ನು జరానిఎసి ದವರೆ೦ದು ನಾನು ಅನಂಗೀಕಾರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಟಿನಾದ ಅಕ್ಬರನ ಜಯವನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ, ಆ ಸಮಾಟನಿಗೆ ವಿರೋಧ פרסאס 3ססמ:s oש: వాతాగి ಯುದ್ಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ದೋಹಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಸು೦ದರ