ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


「)乳○ zde ri=Otse s ತೆ೦ದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಅವನ ಮುಖಮ೦ಡಲವು ಶಾಂತಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿತು, ಕಣುಗಳು ಸ್ಥಿರನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದುವು. బళిళ వివులేయుJ పితే నా ಮತದೇಹವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಲಿ೦ಗನೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಉಚ್ಚಸ್ವರದಿಂದ ಅಳು ತೊಡಗಿದಳು. ಇ೦ದು ವಿವು ಲೆಯು ಕಣ್ಣೆ ಳಕು ಅಳಿಸಿಹೋಯಿತು, ಇ೦ದು ನಾಲJಾ ದಿಕುಗಳಲ್ಲಿ كةrدرعمق ا ず、D33o, ಇ೦ದವಳ ಹೃದಯವು ವಿದೀರ್ಣವಾಯಿತು, ಇಂದು ಜಗತು ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು. దృ్యవేన్ను ನೋಡಿ ರಾಜನು ಕಣುಗಳನ್ನು శృంుండ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು, ಇಂದುನಾಧನು ಖಡ್ಯದ ম3১ং3 ಭಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು యోJTడేుగియJ0కే స్రాకే కే ನಯನಧಾರೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತಿದ್ದನು. చేుJలిచేతే లైండానేయోు ಪರಿಚ್ಛೆ উত্ৰ ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಾಗಮನ lf after every tempest come such calms, May the winds blow till they have waken d death. Shakespear e. గారు ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಧಿ, ಆದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇ೦ದು ಪೂರ್ಣಿ ಮಾತಿಧಿಯೆ೦ದು ಹೇಳಬಲ್ಲವರಾರು ? ಗಭೀರವಾದ ಧJಾಮ್ರವರ್ಣದ ಮೇಘರಾಶಿಯಿಂದ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಆವರಿತವಾಗಿದ್ದಿತು, ಜಗತು ಅಂಧಕಾರದಿಂದಾ ವರಿತವಾಗಿದೆ, వేుధ్యే ಮಧ್ಯೆ ಮುಗಿಲ್ವೆಳಗು ఛి వెణవాద ఔశీ సిండా అంధే ಕಾರವನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೀ ಪ್ರಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪುನಃ ಮೊದಲಿಗಿ೦ತ ಘೋರತರವಾಗಿ ಆ ಅ೦ಧಕಾರವು ಕಡುಮುಕಾಗುತಿದೆ, ಮುಸಲಧಾರೆಯಾದ ಮಳೆಯಿ೦ದ ಗಾಲವು, ಮಾರ್ಗ, ಘಾಟಿ ಮು೦ತಾದುವೆಲಾ ತೇಲಿಹೋಗುತಿವೆ, సివి. నే నిఎు చేశJ్క వుళియు వృదిశగాళ్ళువంతిదే. T٢ a cدك تلج داكتد لخ دلت ಅತಿಶಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ ಬೀಸುತಿದೆ, ಆ ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕಕ್ಷಣ ಸಾಯಿಯಾದ పోు ఫ్డా గజFసాయు) జగత్తెన్నేలా ಗುಡಿಗಿಸಿ శాంపితే వూడెుకిదే. ಅಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯು ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ び3)riF3 ಕಗ್ಗತ್ತಲಾಗಿದಾ ಉದಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಶJಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.Jಾಂದು ಕುಟೀರದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಕುಳಿತಿದಾಳೆ, ಅವಳಾವದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕುಳಿ ತಿದ್ದಳು? ಬಾಲೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲವೆ? ಆ ಕತ್ರ.ಲಲ್ಲಿ ಭಯಾವಹವಾದಾ ಮೇಘದ ಗರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲೆಯ యేృదయుదల్లి భయు పల్లవే !