ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


*- rjoriots ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನಾಡುತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ರುದ್ರುಪುರ ಗ್ರಾ)ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಾಮಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲು ನಾನಾತರದ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ನಿ೦ತು . נסיסס 5: ಹೇJಾರಗಿನವರಿಗೆ ಗಾಲವು ವಿರುವುದು ಕಾಣುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾ)ವು ವು ಮರೆಯಾಗಿ ದ್ವಿತು. ಮರದೆಲೆಗಳ ಸ೦ದುಗಳಿಂದ ಸJಾರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಯು ಬ೦ದು ಒಣಗಿ ಬಿದಿದ್ದ sdň drę E39 e eDJÐ, ಗಾ)ವುಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯು ವೆುಲJಾ ಬೀಳುವುದು.. ವುರದ ಕೊ೦ಬೆಗಳವೆು ಲೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸು೦ದರ ಪಕ್ಷಿಗಳು తేనే్ము లేవ్ము ಮನಸ್ಸಿನ ಉಲಾಸವನು ತೋರುವುವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ פפנ3ספJ:הסח ಗಾ)ಮದ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಮು೦ತಾದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿ ಸರೋವರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು చేశే వేూణేంతిదు వు. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ತಲದಲ್ಲಿ ಒ೦ದೆರಡು గుడిసలుగళు రౌణువు వు. ఆల్లల్లి ుచ్చిబ్బరు ಕೃಷಿಕರು 2চতভ9স্ট মততf) ಹಾಡುತ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೇJಾಲಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೇJಾ ಗುತಿರುವರು. ಕೃಷಿಕ ಮಹಿಷಿ ಯುರು ನೀರು ತು೦ಬಿದ ವುಣ್ಣಿನ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಕೊಂಕುಳಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, గ్చావే్యు ವೃತಾಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯು೦ ಮಾಡುತ ಸಾವ ಕಾಶವಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿದ್ದರು. ಶಿಖಂಡಿ—' ಮಹಾಶ್ವೇತೆ' ుంబ గండే సెల్లదో తేంగసJPఒ్చ. ぞ河 గాPువుదల్లిరువుదేల్లి ? ನವೀನ–ಮು೦ದೆ ನಡೆಯೋಣೆಾಗಲಿ ನಾನವರ ಮನೆಯನು ತೋರುವೆನು. ఇబ్బరJ స్వల్ప దJర ಹೊJಾದ ಬಳಿಕ ನಮೀನದಾಸನು ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಮನೆಯನ್ನು 3Jנה3סס ספ . .ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಧಿಯಾಗಿ ನಿ೦ತನು ט:הg5ספ פלסנב8 ನವೀನದಾಸನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆರಗಿ ಅವನ ಪಾದಧJಾಳಿಯನ್ನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು EJSEtioக்JRERல. ಎರಡನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ She stole al Dng, she nothing spoke, The Sighs she heaved wel e sufi and low, A n tl naught was green upun the Dak, But moss and rarest mistle toe: She kneels beneath the huge oak ties, And ın sılen ce praye İlı slı e Colert age. గిఫ్ట్లో تا نترل ثالاه s p =Tof۱دالح دانک نه ث . ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 安3ョoロFö. ఆదరే పాJR ఫ్ వు వు సుకిట్చి ಆಕಾಶವನ್ನೆಲಾ ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಿತು. ಗಾಮ, ಭJಾಮಿ, ಆಡವಿ ಮು೦ತಾದುದೆಲಾ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿ