ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Earlorded סר) ದನವಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ వుJరు నాలు ಗೋವುಗಳಿರುವುವು. ಅ೦ಗಳೆ దలేJందు గేరస, ఆదరల్లి స్వల్ప ధాన్యవితేు. వునేగె వళ్కేదల్లి కిర్క్లే ದೊಂದು ತೋಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ఖేలవృళేగళిద్చువు. : dళియు శీలవు యేJఏనే ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಕುಟೀರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಾಗಿದ್ದರೂ ಹೇJಾರಗಿನಿ೦ದ ಬ೦ದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕುಟೀರ ವಾಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ రందు టిJRధేయూగుత్తి.రలిల్ల ; వు నేయుల్లి ఎల్లవూ పరిష్మారవాగిద్చునే). ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುವಾಗಿದ್ದರೂ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿದುವು. ಮನೆಯJಾ ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಅ೦ಗಳದಲೆಾಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯJಾ ಇರದು. ಕುಟೀರವಾಸಿಗಳಾಗಿದಾ ಕಾಯಸ್ಸ ಚಾತಿಯ ಹೆಂಗಸರ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಮವಾಸಿಗಳು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ వినే సౌJER ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಅದೇ ಗಾಮದಲ್ಲಿರುತಿದುದನ್ನು ಕ೦ಡು ಬೇರೇ ವಿಧವಾದ ಅಭಿಪಾಯ ವುಳ್ಳವ ರಾದರು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು, ಗತಿಸಿಹೋದೊಬ್ಬ జఎూ ను దాEరన యేండెతి ಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದೂ, ಆಸ್ತಿಯೆಲಾ, ಹೋಗಿ స్వంతే ಅರಮನೆಯನು చిట్చ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಬಂದು ಆ ಗಾವುದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಶಿಖ೦ಡಿವಾಹನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನು دادند قمی و تت دائة הפרש,3פ' ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಮಾನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ತಾನೂ స్వల్ప ಫಲಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ತರುವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಮಣೆಯನು ಕೊಾಟು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ತಾನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡು ತಿದ್ದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ರಾತ್ರಿಯೆಲಾ ಮಾತನ್ರಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ದುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾರಕವು ಹಾಶಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆವು. తిమిండివా యేనే-కేంగి ! నా నిలగో కేందే కేందు లేని మిరన బళింుంద ಬಂದೆನು. ಅವನು ತೀರ್ಧಯಾತ್ರೆಯೆಲಾ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಬಂದಿ ದಾನೆ. ತಂದೆಯು ತೀರ್ಧಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಳು ವರ್ಷಗಳಾದುವು. ಆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕಾವೇರಿಯ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಧಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಯಾತ್ರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ೦ದಿದಾನೆ. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ತಂದೆಯ ಜೀವನವು ಸಾರ್ಧಕ. ಶಿಖಂಡಿ-ಕಡೆಗೆ ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪರಾನರ ರಾಜ್ಯವು ವಿಲುಪ್ತ వాగిణిJRరాని) కేందJ ಡಿಲ್ಲಿ ಶ್ವರನ ಹಿ೦ದ.Jಾ ಸೇನಾಪತಿ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಈ, ದೇಶವನ್ನು జయుసి దస్తోందూ ను ద్పియున్నే ಕೇಳಿದನಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇಶದ ಜಮಿಾನುದಾರರಿಗೆ ಕುಲತಿಲಕನಾಗಿದ್ದ ಸಮರಸಿಂಹನು ಕಾಲವಾದ ಸಮಾಚಾರ