ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Пь- Earlso its ತಿಳಿಸು. ددته 0دلة دتهية نة ಬೇಡನಿಂದ ಹತವಾದರೆ ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ Dੱਚੇ యున్నే సంసలాలెరదే అతేు ಪಾುಣವನು ಬಿಡು ವುದೆ೦ದೂ, ಮಾನಿನಿಯಾದಾ ಫಣಿನಿಯಾದರೋ ಸರ್ಪವಾದರೋ) ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಘಾತುಕ ನನ್ನು ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಕಚ್ಚಿ סc:S F3סס ס శన్చెవిల్లదే ಪಾ)ಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದೆ೦ದಾ ਠੇ ਦੋਹ . ಹೀಗೆ೦ದು ಹೇಳುತ್ತ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ಕುಳಿತಿದ್ದವಳು ఒప్ముందేJవే్ము ಎದು ನಿಂತಳು. ಅವಳ ಶರೀರವು ತಲೆಯಿ೦ದ ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ನಡುಗಿ ಕಂಟಕಿತ ವಾಯಿತು ! ಹೊರಗೆ ಹೇJಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಳು. ವ)ಭಾತದ ಬೆಳಕು ಸುರುಗಿದ್ದ ಅವಳ ಲಲಾಟದಮೇಲೆ ಬಿದು ಚವುಕಿತೆಯಾದಳು. ಮರಗಳ ವೆುಲುಭಾಗವು ತರುಣ ಅರುಣ ಕಿರಣದಿ೦ದ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣವನು, ತಾಳಿತು. al. ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿಯJಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಕಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗಾನಮಾಡುತಿದುವು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರಿಚೆದ &) VV e Hei mia, like two artificial gods, Have with our needles created both one flower, Both on one sampler, sıttı ng un one cushıon, Both warbling of une song, both in on e key , As If pur hands, our si des, v D1 Les and minds, Had been incorporate. So we grew together, Like t D a double cherry seemı ng parted, And yet a union in partı tı on, I'w o lovely berri es moulded on Dne stem. Shake spear e. ಹಳ್ಲ! ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೂಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಸರಳೆಯು ಎದು, ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತೆJಾಡಗಿದಳು. ಮನೆಯು ಬಾಗಿಲು, ಅ೦ಗಳ ಮು೦ತಾದುದ న్నేల్సా గుడి:) నారిసి ಪರಿಷ್ಕಾರಮಾಡಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯಿ೦ದಲ೦ಕರಿಸಿದಳು. ಸರಳೆಯು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದುಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲಾ వెూడబల్ల శి? ಎಂದು ಪಾರಕರು ಚರ್ಚೆಮಾಡುವರು. ಸರಳೆಯು ತಾನು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯೆ೦ದು ಅರಿಯು ಳು.. ತ೦ದೆಯು ಕಾಲವಾದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದುದ సవూజా రవన్నెల్సా వెురేతిదళు ಅವಳ ತಾಯಿಯJಾ ಆ ಸಮಾ 3ק \זט 3ססס ಚಾರ ವನ್ನೆ ಲಾ ಅವಳಿಗಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಲೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಧವಾ ಅಭಿಮಾನವೆಂಬುದು ಲೇಶ ಮಾತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಿರ శాలవణ శుట్వరగల్లి వాసవా\ద్బుకిJందిద్బవళాదుదరింద తాయి.యున్ను ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದಾ ನೆರೆಯವರಾದ ಕೃಷಿಕ ಪತ್ನಿಯರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದು