ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


上 Sy Borisotor a ಸ್ಮಳವನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಅವರನು శాండు పిండిదాrl వుయోకె ಇಚಾವುತಿ ನದಿಯು ತೀರದಲ್ಲದ್ದ ಮಹಂತ ಚ೦ದ್ರಶೇಖರನೆಂಬುವನ وددته 3 ميةُ ಬಳಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಮು೦ದಿರದಲ್ಲಿರುತಿದ್ದಳು. సురేFందు నాగాధిను అల్లిగే యేJRగి ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. లభివూసి సి యూద ددته في عينيه 5 دي چ ಆ ದರಿದಾುವಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯJಾ ಗರ್ವಿತೆ ಯಾಗಿದ್ದವಳು ಅವನ ಸಹಾಯವನು 3۹ در دی సనే్ముతి సలిల్ల. అవాను ಒಹಳವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಒಪ್ಪದೆ, 'ರಾಚಾ ಸಮರಸಿಂಹನ ವಂಶದವರು ದರಿದ್ವಾವಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನಿಸೀಯರಾಗಿರುವರೇ ಹೊರತು ಪರರ ಸಹಾಯ ವನ್ನು ಹೆJಾಂದಲೆ.Jಾಪ್ಪಲಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಸುರೇ೦ದ್ರುನು ಯತ್ನ ಎಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ, ' ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿ೦ದ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪಕ್ಕತರಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ బాధ్య5ట్చిద్చేలవే. ra os aé ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೂ ಪ್ರತುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ನುವು ವೃರ್ಧವಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿರುವುದಕ್ಕೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವುತಾವ ಪ್ರಕಾರ ತಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ—ಹಾಗಾದರೆ సివే్ము జవిూనేు దారినుల్లిరువు దర్మే ನನಗೆJಾ೦ದು ಸ್ಮಳವನ್ನು ಕೊಾಡು.. ನಾನು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಇತರರಂತೆ ಕಂದಾಯ ವಸು ಕೊಡುವೆನು. ಮತು ನದಿಯು ತೀರದಲ್ಲೋರದು ದೇವವು೦ದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ) ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯುನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು. ಇ ಷು ಹೊರತು ನನಗೆ ಮುತಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುರೇ೦ದ್ರುನಾಧನು ರುದು ಪುರವೆ೦ಬ ಗಾವುದಲ್ಲೊ೦ದು ಮು೦ದಿರವನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ವೆಾದಲೆಬ್ಬೂಂಡು ددته 3 مياة هتة دثة వ్సాగ భీJందిగే ಅಲ್ಲಿ ಇರುತಿದ್ದಳು. ಸುರೇ೦ದ್ರನಾಧನು ಚ೦ದ್ರುಶೇಖರನ ుళిగ ಹೋಗಿದಾಗ ತನ್ನ సంతే ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ Jeff ವೇಷವನ್ನು ತಾಳಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಇ೦ದ್ರುನಾಧ ನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇಶ ದೇಶವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಆ ವೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಸರಳೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದನು. ಇಚಾಮತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿದಾಗ ಅವನು ಅನೇಕ ತಡವೆ ಮಗುವಾಗಿದಾ ಸರಳೆಯನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇದ್ದನಾದ ಕಾರಣ ಆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಅವರವರಿಗೆ ಸೆJಾದರ ಸೋದರಿಯ ಭಾವವು ಹುಟ್ಟಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಪ್ರಿ) ತಿಸು ತಿದ್ದರು. ಆ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯ ಭಾವವು ಹೊರತು ಆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಧಿಗೆ ವೆಾದಲು ಅವರವರಿಗೆ ಮುತಾವ ಭಾವವೂ యేుట్చరలిల