ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಐದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ զո ಅವುಗಳನ್ನೆಲಾ చిట్చజెRగటిశాయుతేు ; ಬೆಳಗಾದರೆ ರುದ್ರಪುರ ಗಾಮದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸುಲಲಿತವಾದ ಗಾನವನ್ನು శRళువదశ్మిల్ల; యెగలు ఎరడనేయు జావుదల్లి ನಿಸ್ತಬ್ಬವಾದಾ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನ ನೆರಳಲ್ಲಿ 守o?3o ಕೆಲಸವನ್ನು వూడేు వదు తెప్పిజెJRగు వదు; నాయుంశాలదల్లి ಅವು ಲೆಯು ವುಧುರ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದವಳ ಮುಖವನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪಿಹೋಗು ವುದು ; ಅವು ಲೆಯ ಹೆಸರು ನೆನವಿಗೆ ಬರುತಲೇ ಅವಳು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ՏԵU3 ತು೦ಬಿದವಳಾಗಿ, ಅಮ್ಮ! ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವುಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು బరువేను ' ఎందేళు. وددتها عبة هتة دكة " AJoer vjeri: oobdofY ಬರಬೇಕು' ಎ೦ದಳು. ಸರಳೆಯು ಹೇJಾದಳು. ಅವುಲೆಯು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವುಲೆ ! ಎ೦ದು ಕJಾಗಿದಳು. చేు ఫుల్ల ವದನೆಯಾದ ಅವು ಲೆಯು ಹೇJಾರಗೆ ಬ೦ದು ಸರಳೆಯ ಸಂಗಡ ಹುಡುಗಾಟವಂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಗುತಿದ್ದವಳು, ಅವಳ ಗ೦ಭೀರಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ ಗಂಭೀರಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವಳ ಅಧರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿದ್ದ ملكة للة د دكة د Fir ಮುಗುಳುನಗೆಯು ಆರಿಹೋಯಿತು. ಸರಳೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ Տ eto Boot3 ಗಂಡಸ್ಕೃಳದಮೇಲೆ ಹರಿದುಹೋಗುತಿದ್ದಿತು. ಅವು ಲೆಯು ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು ಸ್ನೇಹ భరికేయూగి, ' వినాయుతే ? ఎందు విశాఖెరిసి దళ). ಸರಳೆ-'ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನು ಈಗಲೇ ರುದ್ರಪುರವನು ဎီမို دجن هل تح ವುದರಿ೦ದ ನಾನು ཡི་གཙཱ། ད་༦༥༥ ನೋಡುವುದು ಇದೇ ಕಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೀಗೆ೦ದು ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅವು ಲೆಯು ವಕ್ಷಸ್ಯಳದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನಿಟುಕೊಂಡು ದರವಿಗಳಿತ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಳು. ರಾತಿ) ಎರಡನೆಯ ಜಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಆ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು శRళి ಅವು ಲೆಯು ತಲೆಯಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲುಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ಅವಳು ಮೊದಲು ಆ సవూశారవన్ను నంబలిల్ల. ఆదేరే :dళియు ಅವಸ್ಯೆಯನ್ನು ՅJoe ձt3 to = ಅವಳ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗವಳು ಅಶು)ವೇಗವನ್ನು stàɔtɔ .ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸರಳೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ತೋಯಿಸಿದಳು 3ס ספרש ಬಹಳ ಹೊತಾದ ಬಳಿಕ ಅವು ಲೆಯು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ವಶಮಾಡಿ #Jండు, 11 అదే చే స5ళీ ! ನನ್ನನು ನೋಡುವುದು ಇದೇ 守。cdsor 3R守? ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವೆನು. ನೀವೀಗ ಈ ಗಾವುವನ್ನು ಬಿಟು ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಎಂದಳು. ಸರಳೆ–(ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು) ಅದನ್ನು ನಾನರಿಯೆನು; ತಾಯಿಯು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ataقادتقيي ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರ వu ביסמס ಹೆJಾಗುವೆವು.