ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವoಗಖಜೀತ יש 6 ಮೊದಲು ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ಶಕುನಿಗೆ ಇಪ್ಪತುವರ್ಷ ವಯಸು, ಸತೀಶ ಚ೦ದ್ರನಿಗೆ ಇಪ್ಪತುನಾಲುವರ್ಷ. ಶಕುನಿಯು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಲುವನಾಗಿ ద్చేను. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅನಾಧ ಬಾಹ್ಯಣ ಪುತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಾಂಡು ಬಂದು ಸತಿ ಶಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದನು. ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು, ಕುಮಾರ నాద రుయు విల్లదా బ్చాయ్మేణవుల్చేసిగే ಆಶ್ರಯ-ನನು చేJట్చను—ఆదు ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಶಕುನಿಯು ಶೀಘ್ರಲದಲ್ಲಿ ಸತೀಶಚ೦ದುನ ಹೃದಯ دادند یاددایم؟ ق ವನ್ನರಿತುಕೊಂಡನು. ಸತೀಶಚಂದ್ರನ ದುರ್ದವುನಿ ಯುವಾದ ಉಚಾಭಿಲಾಷೆ లల్యేదల్లిట్చరేJండేు ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಭೀಷಣವಾದಾ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ يدلة رتنا ಫತಾಹುತಿಯನೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಹುತಿಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದಾ ಆಗ್ನಿಯು ಶಿಖೆಯು ದಿನೆದಿನೆ ಗಗನಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಲು ಏರುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಘೋರವಾದಾ ಮುದದಿ೦ದ ಮತ್ತನಾದಾ ಸತೀಶಚಂದ್ರಸು ది టి్చు ಚಾಸವನು & Joe risye ಡಿಸಿಕೊಂಡನೂ-ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅಳಿಸಿಹೋಯಿತು-ಒpದೇ ತಡವೆಗೆ ಅ೦ಧಪಾ)ಯನಾಗಿ ಹೋದನು. లేశు సైగే సవాు యువూద3ంతేు. ಅ೦ಧನನು శుటిలవూగFదలేయ్చుడు ಕಷ್ಟವಲ್ಲ-ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋ ಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತೆJಾಡಗಿದನು. ಪ್ರುಭುವನ್ನು ಸನಾರ್ಗದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೋಯು.ದಕಾರರಭಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಫೇJಾರವಾದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳು గిసిదను. ఆడస్నే కేప్పిసిశJండేు మీందిరుగి బరలు వును న్యేసిగే నాథ్యే ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯು ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ಕಣ್ಣೆರೆದು ನೋಡಿದನು, ಕ್ರಮವಾಗಿ Fa ಭ್ರಮೆಯು ಕಣ್ಣೋಳಿಸಿತು. ಆಗವನಿಗೆ ಪಶಾತಾಪವು ಹೊರತು ಉಪಾ ಯಾಂತರವು ತೋರಲಿಲ್ಲ, ಶಕುನಿಯ ಇಷಾರ್ಧವು ಕೈಗೊಂಡಿತು, ಪ್ರಭುವನು .ళ్ళే యుల్లి āT) å #Jəotế Eo חפהפFספסJסס: ಶಕುನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ Q?寄 六3R羽vおo3」ド」 స్వల్ప శాల ದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನ ತೀಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿಯನು ತಿಳಿದು ಅವನ ವಿನೀತಭಾವ ಮು೦ತಾದು న్నే ನೆJಾಡಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ੇ ਦੇ ಚವುತ್ಯುತನಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾದನು. ನದಿನಕ್ಕೂ రి JF3 యు) ಹೆಚ್ಚುತ, تTDR. ں ಅಪುತ್ರುವ೦ತನಾಗಿದುದರಿಂದ ಶಕುನಿಯುನು ಪುತ್ರನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತ పి) కి వJ వను, ఒండేJంగు వేF * ಅವನನ್ನು ತನ್ನ పూ వ్యవులే) సన్నాగి వాూడి ಕೊಳ್ಳಲೆಳಸುವನು. ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ವ.ಗಳನ್ನು ಕೊಾಟು ಮದುವೆಮಾದಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ಆ ಕೂಡಲೇ; ನಿರಾಶ್ರಯನಾದಾ ಬಾಹ್ಮಣಕುಮಾರನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮದುವೆಯಂ