ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


霸_9 Sorletor a ವೆಕ್ಕಸದಿಂದಲೂ ಹುಬು ಸುರುಗಿ ವಿಮಲೆಯು ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ೦ದೆದು ಹೊರಟುಹೋದಳು, ವಿವು ಲೆಯ వునస్సన్ను తిరుగిసలు అదు లేశానియు ಪ್ರುಧವು లుద్యవు-సిచ్ఛేలవాయుతేు, ఒ5నత్తే నేయోు ಪರಿಚ್ಛೆ ದ Enambul ed, yet no I daring foi deep awe To speak her love —and watched his nightly sleeu, Sleepless herself, to gaze upon his lips Parted in slumber, whence the regular breath Of Innocent di eams arose : then when red morn Made palel the pale moon, to her coid home Wildered and wan and panting, she 1eturned. Jhelly. ತುರ್ವೆಪಿತ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಹರಿದಾರಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಚಾಮತಿ నదియు తి{రదల్లి ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಹೇಶ್ವರ ಮು೦ದಿರವಿದ್ದಿತು. సంధ్యా శాలడల్లి వివులేయు ಪಾಲ್ಕಿಯನ್ನೇರಿ ಪಯಣಮಾಡಿದಳು. ಅವಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ నాల్మారు :סטb ವೃದ್ಧರಾದ ಹೆಂಗಸರೂ ಅನೇಕ ದಾಸ ದಾಸಿಯುರಾ ಹೊರಟರು, ವಂಗದೇಶದ ದಿವಾನಸಾಹೇಬನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಪಾತ್ರಿಯಾದ ಪುತ್ರಿ)ಯು ಆವ ಸ೦ಭ್ರುವುದಿ೦ದ ಹೊರಡುವುದು ಚಿತವೋ ಆ ಮಾದರಿ ಸಮಾ . نالهٔ ناهل تن ಮಹೇಶ್ವರನ ಮು೦ದಿರಕ್ಕೆ دادتoتعادتة لاة تجات متنتج عاهلة ಅನೆಕ ದೂರದೇಶಗಳೆಂದ ಅನೇಕ ಜನರು సిక్యే వూ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಹಾ వుందిరశ్మే బరుత్త్కిరు వరు. ವ್ಯದ್ಯರಾದ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗ లేందు వూడేయున్ను ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ఒరువారు. యుఎవాకియురేు ಗಂಡುಮಕ್ಕ భాంగ బీజింబ ఆలీంుండా దే! వారిగ ಪೂಜೆಯನ್ನೊಪ್ಪಿಸಲು ಬರುವರು. ಹಳೇ రేJRగిగళు రేJR గ లాంతియూriజి జెంబ ఆణించింద ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವರು. యూద్చరు జయూశాంశీయుందలూ, دته علة نيتة ಧನಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ, ಯುವಕರು విద్యాశా0ళ్నీయుందలు, BBBBk ek BBBHkek ss ಗಳಿಂದ ಬಂದು ಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವರು. ಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಂಚಿತವಾಗಿದ್ದ దుచ్భేవ రాబీ రాలి యూగి సురియు ల్పట్చర్చితేు. ವJ೦ದಿರದ ಕಟ್ಟಣಗಳು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ చేజా గుత్తి.దువు. వేుధ్యే •כgsסם סט53 ספרס ס . ಅದಕ್ಕೆ నాలJ్క దిశ్ముగళల్లి FTులు సెూలానిగి ಉಜ್ವಲವಾದ ಉನ್ನತ సాధి ಮಾಲೆಗಳು, ಯಾತಾJರ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ ಆಗಂತುಕರು ಸೌಧಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಉತ್ಪನ್ನವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಪ್ರಕಾಂಡವಾದಾ ಆಟಾಲಿಕಾಶ್ರೀಣಿಗಳು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕು