ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ உ? ನಾಗುವನು ; ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾ ಕೋಪವನ್ನು e3:3סספהש:ח3ספ ನಾಗಿದ್ದನು : ಒ೦ದಾನೆ.Jಾರದು ದಿನ ನನ್ನಲಾವ ತಪ್ಪಿತವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು EேEல, 'ನಿನ್ನ ಮುಖವನು ನೋಡನು; ಮನೆಯಿ೦ದ ತೆJಾಲೆದು ಹೋಗು' ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ' ಇದೆಯೋ ಹೊರಟೆನು ' ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ತ೦ದೆಯು ಮನೆಯಿ೦ದ ಹೇJಾರ ಟೆನು. ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತುಗಳಿ೦ದಲJಾ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು פJש3סססספ־ססש: "ל EEo9ᏌᏯrᏁ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ನಾನಾದರೋ ಕೊಾು ಧದಿ೦ದ ಅ೦ಧ ನಾದೆನು ; యేృదయుదల్లి టించి యు) లురియు లాedంభిసి తెు ; ఆ బ్రాకిందిుందే ಪಿತೃಭಕ್ತಿಯJಾ ಮಾತೃಸ್ನೇಹವೂ ಉರಿದುಹೋದುವು; ಆ ಬೆ೦ಕಿಯಿ೦ದ ಸ೦ಸ್ಕಾ ರದ ಸುಖವೂ ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ಆಶೆ ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಮ್ಮೆ ಸುಟ್ಟಹೋದುವು; ತ೦ದೆಯು ತೊಲೆದುಹೋಗೆ೦ದನು ; ನಾನವನನ್ನು ತೊರೆದು బందేను ; ఆదేు ಮೊದಲೆನ್ಗಿಂಡು పిత్భేగృశవ నే్ను ತಾಗಮಾಡಿದೆನು; むr ドf ಹನ್ನೆರಡು 53δίπτό చ్చాయువాగిచ్చితేు. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆನೋ, ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಜೀವನದಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಗಳJಾ ಮರುಭJಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ೦ಡವಾದಾ ವಾಯು ವು ಬೀಸುವಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋದುವು; ಪ್ರಚಂಡತೆಯೇನೋ ಇದ್ದಿತು ; ಆದರೆ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧವಿಲ್ಲ, ఆరిగJ లాు పోశారవాగలల్ల; వాళ్పెణ్ లేJన్యవాhయుJ సైజFనవాగియJ ಇರುವ ಪರ್ವತದ వాల్త్చేFదల్లి ಮೊರೆಯುವ ಸಮುದ್ರುದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ rit?F Jdo-j, ; srið ei ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು કંફ છે.) ವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ; ಆ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ੇ ਦੇ ಆನಂದಪಟ್ಟವರಿಲ್ಲ; విస్మితేరాదే ವರೂ ಇಲ್ಲ: ಭೈರವ ಕಲೆಬ್ಬೂಲದಿಂದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಭೋಗವತೀ ನದಿಯ ಅಲೆಗಳ ಮಾಲೆಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕಂದರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರವಹಿಸಿದುವು; ಆದರೆ ಆ ಪ್ರವಾಹವು ಭೋಗವತಿಯಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತಿದ್ದಿತು. ಆ ಹತು ವರ್ಷಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಅಂಧಕಾರದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂ ದೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಝಳತಾರದ ರೇಖೆಯೊಂದು జళిపిస్టితే." ૩૦૬rior3.J દર છે ఆవరిణితేను స్వల్ప ಹೆJಾತು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸುರೇ೦ದ್ರ నా ధనా) ఎవే ಇಕ್ಕದೆ ಹುಚ್ಚನ ನಂತಾಗಿದ್ದಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುರದಾದವನ೦ತೆ ಕೇಳುತಿದ್ದನು. స్వల్ప యేJణకెత్తాడ బళిళ ಆ ಮನುಷ್ಯನು 3R8 க்&930EnER) : ಆ ಹತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ವ್ಯಥೆಪಡಿಸುತಿದ್ದ