ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


రాలేదివుadనేయు ಪರಿಚ್ಛೇದ DLs) ನೋಡಿದೆನು,–ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬಲಾರಿರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ,'-ಅದೇ ಪ್ರೇಮದ వు తిపా ! ల ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಾಲೆಯು ಮೂರ್ತಿಮತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು ನನ್ನ ತಲೆಗೂ ಮುಖಕ್ಕೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತಳಿಯುತಿದ್ದಳು !' ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಮನವಾಗಿದ್ದರು. ಸುರೇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಅಸ೦ భవా వాదాలి ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡನು. బళిచే ఆఫ్రికితే నాదాలి ಮನುಷ್ಯನು ಪುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ನಿಕು೦ಜವನದಲ್ಲಿ ನಾನು هتكة تهتةdدكتبية مقدا ! ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಉಷೆಯು ಪವಿತ್ರವಾದೊ೦ದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸು ವುದಷ್ಟೆ; ನನ್ನ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರವಾದೆJಾರದು ಬಣ್ಣವು ಬೆಳಗುತಿದ್ದಿತು. ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ స్వల్ప వాద זסלס (הספוס ססטf 3ספרש ని సబ్బవాగియుJ ಇರುವುದೋ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಾ סJנ3סחפ"ס ದುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚಾಗಿ ನಿಸ್ತಬ್ರವಾಗಿಯJಾ ಶಾ೦ತವಾಗಿಯJಾ ಇರುವುದು, ততd১ ত ರಮಣಿಯನ್ನು ಕು೦ಜವಾಸಿನಿಯೆ೦ದು ಕರೆಯುತಿದ್ದೆನು, ಏಕೆ೦ದರೆ, ಅಲಾವ ಕು೦ಜವನವು ಕಾಣುವುದೋ ಆ بيتانية–" ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಪರಿಚಿತನು •ws,3,5эtisRo3 ч ಕು೦ಜವನವನು దృష్చేసి నేJPRడేుతిద్వనేు,–వు)మిదల్సావ ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜ್ಞೆಯಿದ್ದ ಲಕ್ಷಣವಾವದಾ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸುರೇಂದ್ರನಾಧನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚು ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೆತನ್ಯ ನು೦ಟುಮಾಡಿದನು. బళిశా టి రే ಪ್ರುಸಾವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದಂತೆ ಒಹಳ ಹೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮ೦ದಿರ೦ತೆ ఒందే శాసిగేయుల్లి వులగిణీJండేరుಕJಾಡಲೇ ನಿದಾುಭಿಭJಾತರಾದರು. ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ A combination and a form indeed Where every gud did seem to set his seal To give the world assurance of a man. Shakespeare. ವ సాలి ಗೀರುನಗರದ ದುರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆಾಂದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದ್ದ Sy. Ο ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಪುರುಷನೊಬ್ಬನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನು స్ప్ల్చాయు శులచే ಚೂಡಾಮಣಿಯ೦ತಿದ್ದ ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನಾಗಿದ್ದನು. srt=353 zorld ಹೆಚು ಮ೦ದಿ ಜನರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕಾರು ಮುರಿದಿ ಆಪ್ತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು חפס3סכספ 5 ספט3סט .r: ಯೋದ್ಧರಿದ್ದರುחקדם ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು