ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


.ಪರಿಚ್ಛೇದ E.E دانتپه nام می ಇಂದ್ರ-ಮಹಾರಾಜ ! ক93939 ಸೈನಿಕನಾದೆನೋ ಅ೦ದೆನ್ನ ಜೀವನ ವನು రాజశా యు FదలేJ్సప్పిసిదేను ; ಯುದ್ಧವಾದ బళి= జివితే నాగిద్బరే అదు ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲದಿ೦ದಲJಾ ತ೦ದೆಯ పుణ్యదిండలJ 3ספתלסטתס ఫ్లవాnరువు దు. l టిJRడెరవుల్ల-నివ్ము కేందే యుఎ ಊರಲ್ಲಿರುವನೆ ! ಇ೦ದ್ರು–ಅಹುಗು. ಟೋಡರಮಲ್ಲ-ನಿನಗೆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾಗಲೀ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಾಗಲೀ ಇದಾರೆಯೆ? ఎi్చు =3ססנ ? ಇ೦ದ್ರು–ನನಗೆJಾಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಾಲವಾಗಿ ಹೋದನು. ಈಗ್ಗೆ 玄ロぶn ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು. ಟೋಡರಮಲ್ಲನ వJుమివ గంభిFTరవాండి)తేు. అవను ' 'ఇందిన యుద్పడల్లి ನೀನು ಮುತನಾಗಿದ್ದರೆ నిన్నె ෂ්පස්rl ඝෆ් ෂ් sg:סdחפתלסטט ಪುತ್ರಶೋಕದಿ೦ದವನು OF ಗಳಿತನಾಗುತಿದ್ದನು. ನನಗJಾ لاپ سة ಮಗನಿರು ವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಚಿ೦ತೆಗನುು೦ಟಾಯಿತು. ಅವನಿಗೂ నిన్నే వయుస్సు, ಅವನೂ ನಿನ್ನಂತೆ ಸಾಹಸಿ, ಅವನೂ ನಿನ್ನ೦ತೆ వివత్తే, నే్ను ತುಚ್ಛವಾಗಿ ఎణిసు వాను. వురణాళ్కే ಅ೦ಜುವವನಲ್ಲ–ಅ೦ತಹವನು యుద్ఛదల్లి ವುಡಿದರೆ ತ೦ದೆಯ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಿದ್ದಂತಾಗುವುದು–ಆದರೂ ರಾಜಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚು వాంభని యువాదు దావాదు0టు ? ಅಕ್ಷರಷಹನ శాయు Fదల్లి ನಾವು ತ೦ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಾ నియు ఐు సల్ప్చువరాగిరుపావు; ч ғә¬ғrog ಜೀವನವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಲೆನಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವಿ 않·' ಇಂದ್ರು–ದೇವರಾ ದಿನವನು ದಾರಮಾಡಿಟ್ಟಿರಲಿ ; ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಭು ಗಳಾದ ತಾವು ಬಹುಕಾಲ ಜೀವಿತರಾಗಿದು ದಿಲ್ಲಿ ಶ್ವರನ ং93ংগু ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 、3F&oR帝Jpロぬ6JpRF5prlむ, ಹೆಚು ಗೌರವವನ್ನೂ వి్యూతియు నేన్ని ಹೊಂದೋಣಾಗಲಿ, ತಮ್ಮಂತೆ ಗೌರವಗೊಂಡ ಹೆಸರುಳ್ಳವರು ಭಾರತವರ್ಷದ ಹಿ೦ದುಗಳಲ್ಲಿ ಮುತಾರಾ ಇಲ್ಲ, కేవ్ముంతే ಹೇಸಗೆರ್Jಾ೦ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡವರು ಮತಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಟೋಡರಮಲ್ಲ–ನನಗಿಂತ ಹೆಚಾಗಿ ಗೌರವದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ న్నే పితేనేూబ్సను ಪಾJಣವನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. టిJRడేరేవుల్లనా ಮಾತನು દર્દર છે చిసఎ సుయేన్చిందు ನಿಟJಾರ್ಪನು చిట్చను. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ನಿಸ್ತಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. టిJPRడరవుల్లనేు వేుల్లవేుల్లనే ಮು೦ದೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು :–೩ಲದೆನಗೆ ಆನಂದದ ದಿನ, ಶತುಗಳು ಇಂದು БJDJEә