ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


వoriవిd d סט --- -- حس-------------------- ---- -- ಅವನು, ನನ್ನ ತಂದೆಯJಾ ಪಿತಾಮಹನೂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹನೂ ಮಿವಾರದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾನJಾ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು הספסהם ಮಾಡುವೆನು ; ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರನು ಚಿರಕಾಲದಿಂದಲೂ ಏುವಾರ.ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತು. ಅವ ನೋಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ- ಅಧವಾ ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರನು ಚಿತೆ.Jಾರನ್ನು Šř rjo ಪ್ರುಯತ್ನಪಡುತಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೆಳಿದೆನು; ಅವನಾ లాయిద్యవు దల్లి కితేJదిF در رده or బందరే ఆగవను తిలకే సిండెనేనేJ్నవే్ము ನೋಡುವನು' ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಎರನು ಹೇಳಿದ ತನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊ೦ಡನು–ದಿಲ್ಲೀ ಶ್ವರನು ಚಿತೆಯೋರನ್ನು ఆశువుణ వూడిదాrt కిలశాసిందేను ತನ್ನ సిండ బల ವನ್ನು ತೋರಿ 235.Jהס8ס ರಕ್ಷಣಾರ್ಧವಾಗಿ ಪಾJಣವನು చిట్చను. దిల్లిಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದವನು ನನಗದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಬಹಳ عد 3 هل تجة ಮಗೌನವಾಗಿದ್ದನು. వేుల్లవేుల్లనే ఆమె నా ధి రవాnద ఆశృతియు ಮಲಿನಗೆ.Jಾ೦ಡಿತು ; ಯೋದ್ಧನಾದವನ ಗoಡ ಸ್ಕಳದಲ್ಲೊಂದೆರಡು ةE oنجد اr رية ಹರಿದುಬಿದುವು. يع ಅಶು,ಜಲವನ್ನೊರಸಿ ಕೊಂಡು ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು : ಇ೦ದ್ರನಾಧ | ಪ್ರುತಾಪಸಿಂಹನು ನಮಗೀಗ ಶತು; ತಿಲಕ ಸಿ೦ಹನ ಮಗನು ತೇಜಸಿಂಹನು ಪ್ರತಾಪಸಿ೦ಹನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದು ಯುದ್ಧವನ್ನು تائجordد ತಿದಾನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೆ ನೆ; ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರನು నేన్నేన్ను ಏುವಾbಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ బంధువినే వుతే, నేJందిగే ಯುದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಸರಸಕುಚಿತ ನಾಗೆನು; ಆದರೂ ಶತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣವಿದ್ದರೆ ಆ ಗುಣವನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಷಿದ್ದವಲ್ಲ, ದೇವನದ ಪರವು ಬಂಧುವಾದವನು ವಿಧಿಯ ವಿಡ೦ಬನದಿ೦ದ ಶತುಪಕ್ಷದವನಾದರೆ, ಅವನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಶುಜಲ ವನು ಬಿಡುವುದು నిషిద్చవల్ల, ಹದಿನೈದನೆಯ ಪರಿಚ್ಚಿದ Prisoner pardon youthful fancies, Wedded ? If you can say no Blessed is and be your consort ; Hopes I cherished let them go Wordsworth. గిడస్ట్రాన్లు ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಚಿ೦ತೆಯಿಂದಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ .ಸ್ವರತ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು חפרסFסgarס ס. שם סמ3ם 558 פ39Jססם ಅಲ್ಲೊಬ್ಬನೇ ನಿರ್ಜನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಏುವಾರನ್ನೂ ಪುತಾಪಸಿಂಹ ನನ್ನೂ ತಿಲಕ ಸಿಂಹನನ್ನೂ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದನು.