ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು (ಏಕಾದಸ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಗಳು) .djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೬೪೧ 6 ೨೬೫೪ 8 ೨೮. ಕೃಷ್ಣನು ತಿರುಗಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 44 ಸಿದುದು, . ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ದವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿದುದು. - ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಪದಿಂದ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹವುಂ ಟಾಗಿ, ಯಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶಹೊಂದಿದುದು. ಬಲರಾಮ - ನಿರಾಣವು. ೩೧. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಜಸ್ಥಾನವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇದುದು. ೨೬೬೩ ೨೩೧