ಪುಟ:ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಶುದ್ಧಿ ಪತ್ರ.
ಪ೦ಕ್ತಿ. ಅಶುದ್ಧ. ಶುದ್ಧ.
ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಲಕ್ಷ್ಯವು
೨೦ ಯಾವನ್ಯಾಯ?" ಯಾವನ್ಯಾಯ?"
೨೧ ಕಾಮಾರವುರಕ್ಕೂ ಕಾನಾರಪುಕುರಕ್ಕೂ
'ರಾಮಕೃಷ್ಣನ' ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು.
ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಎ೦ಬುದಾದಮೇಲೆ' ನಡೆದ ಎಂಬ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ರಾಜಕುಮಾರನು ಚಿ೦ತೆ ರಾಮಕುಮಾರನ ಜೊತೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ
೨೬ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು
೧೫ ಪಾರಾಯಣತೆ ಪರಾಯಣತೆ
೨೪ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ
೧೦ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ
೨೪ ಕೀರ್ಥನೆ ಕೀರ್ತನೆ
೧೦ ಚರಿತೆ ಚರಿತ್ರೆ
ಸಮಾನವಾದ ಸಮಾನನಾದ
ರಾತ್ರಿಯನ್ನದೆ ರಾತ್ರಿಯೆನ್ನದೆ
೧೫ ಹೇಳಿದನು ಹೇಳಿದರು
೧೭ ಸಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿ
೧೩ ಒಂದಪೂರ್ವದ ಒ೦ದಪೂರ್ವವಾದ
೧೯ ದೂಳನ್ನು ಧೂಳನ್ನು
೧೬ ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣು