ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

10+ A CRANMAR OF THE The root 8sçu pluck, becomes to ww he plucked, fog at he will pluck, my having plucked, &d,inat plucked. The'root a QU stand, becomes poden he stood, Do Di mo he will stand, నిండు having stood, నింత that stood, The roots ônus cat, and Java say, are irregular in their inflections in the past tense, in the future tense, in the second form of the future, in the past gerund, and in the future and past participles ; as of ww he ate, 8 or @owww he will eat, dowcow he will eat, com having caten, omwa or @ow that will cat, @ow that ate. The roots ww come, and I w bring, are irregular in their infections in the past tense, in the second form of the future, in the second persons singular and plural of the imperative, in the negative mood, in the past and negative gerunds, and in the past and negative participles; as woa au he came, wo దిడు or బఁరు it canc, బండా.సు he will conte, wcome thou, బన్ని or w.250 come ye, wo wo he will not come, wow liating come, 270 % not having come, wo & liat came, w o a tirat does nol, did not, or will not, come. The root ngco be, is sometimes irregular in it's inflections in the present tense, and always so in the past tense, is the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle ; as no ou, mood or ngqz3 he is, nga or es it is, nga au he was, may it was, raganu he will be, namo Traving been, na that was. - The roots న్యాయు rurave, వాయు , heat, fయు make, లూరయు search, watu breathe, viatu produce fruits, Erato pick up, wote, or waru abuse, రౌయు or fయు cut, వాయు cross, బయు curry, and 7) గాయు . protect, arc irregular in cucir inflectiva in the s.:cond persoa singular of the imperative; as jau weare thou, jau veut tou. rsou Digitized by Google