ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

113 CARNÁTACA LANGUAGE. మాది సిరూను................ 3 (మాది సియాలు... .......... She, she, or it, will cause to do. - మాది. .............. PLURAL, .................we will cause to do. 2 మాడి...........................................ye will cause to do. - (మాది స యారు ...................................they (m. and f.) will cause to do. మాది సియావు ..............................they (n.) will cause to do. . IMPERATIVE MOOD. 1 నాసుమాడిసలింగ మాడిసువి.మాది సువిం.let me cause to do. ? మా ను ................. మాడిసు or మాడి.....cause thou to do. అవను) మాడిసలి or మాడి సువదు! lewe' avoa nixor avocania w let him, her, or it, cause to do. SINGULAR. PLURAL, | నావుమాది సరి or మాది సువ....మాడిసుం ...........et us cause to da. 2 మాడిసి or మాడిసీరి..మాడిసీం or మాడిసుకుడు..cause ye to ds. , (అవరు హడిసO or మాడిసువడుమ్మా let them (m. and f'.) cause tode. " అవు క సు ?or మాది సువుడు) let them (n. ) cause to do. NEGATIVE MOOD. AORIST. UNGULAR, | మాడి సిను....మాది సిన్..... I do not, did not, or will not, cause to do. 2 మాది సి.... ..మాడి సయ్ --thou dost of, didst not,or wilt not, cause to do. మాడినను.....మాది సం..... he does not, did not, or will not, cause to do. 3 మాది ... మారిసెల్.....she does not did not, or caul set, cause to do. మాడి సేడు....మాదినదు....i does not, did not, or witla pot, cause to do. Digitized by Google