ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 149 TILL HAA ..........-a saddle. ................................a gem. శనా-టి.................. న్నడవు.................. Carnataca. అన్యాయ.................అన్నయవు............. injustice. శనృతాం. ..............న్ని శియు............. పల్చయగా................ పల్లెణువు............... - a saddle. శావు. .................. ఇబ్బవు ................. | poem. అగ్ని....................... ఆ యు .................... fre. పొడురా....................వుగియు................. wooden shoe. దండ.. ...................... జంతవు ....................vory. గది ......................గ జియు .................a bludgeon. హృదయ ...................దయ .................. a heart. శృంఖలా.................. సంగళి or సం డ్యాం .... iron chains. . సంసు......................................sanscrit. అమృ................. అమట్టు................ nectar. మృది ................మిద్ది ? .................... grapes. ఇజ్ఞ ...................చిన్నరులు ............... request. సం.... ............... సన్నియు............... wink. A ............ a kind of holy sacrifice. జ్యా క్స్న ........ ...... .. జా న్న ... ..................moonlight. లూఫ్ట్ ..................... ఆూడియు................an order. జన................... ..................a foul. శమార................... వరం : శ్యారు......... son. మయూర................. ఏం ........ ............ peacock. Digitized by Google