ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೬೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CHAPTER SEVENTH. - 5900000 OF COMPOUND WORDS. COMPOUND words in the Carnataca language, are generally composed of two nouns ; of a pronoun and a noun ; of a participle and a noun; or of a noun and & verb.' Three or more words are sometimes combined, in order to form a compound one; but these instances are rare. Rule 1st. A Carpátaca noun may be compounded with one of pure Carnátaca origin, or with a corruption from the Sanscrit, or with a noun borrowed from any other language ; but, unless the antecedent Carnátaca word be a noun of quality, a pronoun, or a participle, it cannot be compounded with one of the class called. o ostav as: thus eo NN to as the king's house, must be said, not up No EXCEPTION. In violation of this rule some compound words may be met with in ancient authors, and also in common conversation, in which one of the members is of the class called a law a; as duo toy as a troop of horses. RULE 2d. Nouns in the genitive case are in general compounded with other pouns, by cutting off the affix of the case; but if the antecedent terminate in it's crude state in ng or , these vowels are lengthened. EXAMPLES. అరాడయను the master of a village, మర గాంబు the branch of a tree, för fra at the flood-gate of a tank, a w aw a silver bangle, to Xaw the nest of a bird. Digitized by Google