ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೦೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

190

  • GRAMMAR OF THE

favor davomida. I saw him, but did not speak to him; 358185cano Twatifo when he will not give it, uniws you ask fur it. ADYERDS. An adverb in this language is not, as in English, used at the end of a sentence, but always precedes a noun of quality, a verb, a participle, or a geruud, and sometimes also another adverb, to express sone circumstance regarding it; as umowicy word by ww: he is very great man ; enviaci voda LUTZ' he speaks slowly; Ja iega ww he went straightly; es ల్లింద తిరిగి బండమను వృసు the man that returned thence ; నీను ఆ ప్రవా? 003; Nav Tow F20 e o mostu you must go soon, and remain in attendance there ; అవ సుబడుల జార రియా నజిముండను he behaved çery diligently. The adverbs CooX or in that manner, scopur on in which manner ? are sometimes used simply as in English ; thus avonor Havo oo o speak not ye in that manner; nam a INOX 2.13M or 003, o pavogod Bisculin what manner must I speak to him ? When on or dog is added to a noun in the genitive case, or to a participle, it signifies like, so that, and as if; thus fit Qua @dian Tom 3 this stone appears like a diamond; నాను సువంశి ఫట్టిదూ గియ్యోడు read loudly that I may hear; అవ సదన్నురాసున్యాది డరాశిమారాడుఠా ని he speaks as if he had seen it. When the emphatic 5 is added, it then signifies in the same manner; as అవను నీ దళాంగి మాదిడసు he acted in the same manner as you told him. When the word evrow is added to door it signifies or, at least, and even; as co to a welcome cavo bastu you must do in that or this manner; 000 7 Bravo a do at least in that manner ; 007 dolavoayl he did not act even in that mamer. When Digitized by Google