ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNÁTACA LANGUAGE. 191 the word evron or the particle ers is added to 2,08, it significs at any rate ; as డ్యాం గాదరు or డ్యాంగం ఈ సంజెగి శాండ్య రు at any rate you must give it this evening. The adverb evok then, is always added to participles instcad of when, but యూవాగ is used interrogatively; as నానుడి దాగ సన్ననూగ స్ను నీసు 29 Y g thou didst not listen to me when I told thec; esa JAU 37 Loadt Olga when didst thou go to his house? When the word Eboo oo is added to w ant, it siguiles at any time, or ever; and when the conjuactive particle end is added, it signibes always, or at all times ; as Baca adta bol ಅವನಮನಿನಿಯಾದದ್ದುಂಟೇididst thou at any tinue go to his house? ಅವಸ: రూవాగలూబశియుఠా యిరుఠాని he is alsrays writing. అం&or ఓపాచియని like. These adverbs are always added to genitives ; as Corto a trim there is no king like Ráma; N Bu, wogfato 2 Luxe Na Ruhe roared like alion. When eso ê is added to a participle, it significs so that ; as 27 anwar öz గువ దశిముంచి గౌడ కళాక్ష్యాగరసిద్ధవాగువంకేయ ప్పణిపడ Wstu you must give orders so that the ryots and curnums may be present before we arrive there. When Bog is used at the end of a sentence, it signifies that the person who speaks does not know the thing hin,self, but only heard from others; as em wwwbal Dao o no he is said to be dcry wise. God, , or dog, wodo. నీవ్యాకరణవన్నుస సరికాడచి శంత or as ంత వసుందసు he said, you must pay me fluis money ; మళ్బంది రండు or బందీరేంరుస ? Toro Do it appears to me that there will be rain. Sometimes the conjunctive, particle one is added to these words when two or more sentences of the Digitized by Google