ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE: sha go shá 8 shi 8ę sbí u shu to shú y, sbrüo go shrü shlü she Bz shé ; shai you sho yous shó go shau to sham : shaha shcha ,shchha , sluta abna Brahma oj shya Tohra Pobla shva shsha. sha ta şhá & phi Sis şhí alb şhu awo şhú aty shrü vooşhrú v hlü e she zis șhé zij şbai to sho tros şhó zgo şbau to sham its ghaha shea situ shtha sina 3 hpa & sopha shbha , sim sbya shra & shva shsha, sa A3 68. si • i su พรว si ๖ ari สร” sr 6 li se ใจ sé , sai nto, so ntoas só sto sau no sam Mi saha maca o sc ha sta jatha nz sna na spa my spha na sma ng sya sa slabo sa 3 388, & ha 62 ha 8 hi s his hu up hits hiri ชร” hrk blu 8 he os hé og bai my ho agras bó að hau too ham to haha Jog hna & hma , hya ® hra ๕ hla hre, Is pla ?li % li tu ซง lu % Iris Ink ๆ แu le 9 16 *, lai Rio P28 16 p lau ๑ lam 8 laha ๆ leaf icha ายะ โsha - โน ๆ โด ใน ของ & Ila Tesha. Digitized by Google