ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೧೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


够5@。恐 ఆతే : ಸಹಿಸೊ ಚಿನಾ... 현봉 : ఎకు ఫౌంటి ? ఆతే : ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. ونج وع ಹೌದಾ ? ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಾ ?..ಅಯ್ಯೋ! ಅಬ್ಬ! ಮಿಂಚು-ಛಳಕು! అయ్యయ్యుయ్యే 韓 髒 疊 曾疊 藝轉疊 છ૩: ఒకిన్నా... : قة وع ಒಂದು ಮಾತು ನಡಸ್ಕೊಡಿ. ఆ శ్రే : [ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತ j యేళు. యేళిళ).

نة وع

ಬೆಳಗಾದ್ರೂಡ್ಡೆ ಯಾವಳಾದರೂ ಸೂಲಗಿತ್ತಿನ రెరశంన్ని. છ૩ ; 63ro) నేన్నె. [ವೇಳೆಯ ಅಂತರ ಸೂಚಿಸಲು ತೀವ್ರ ಚಲನೆಯ ವಾದನ) ఆతే : [బరేుత్తే] ಎಂಥಾ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು! ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ ಹುಳವೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ! ծձ