ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೧೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದ ಬಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದು దోుః్మ్ను ఆ రేసోసిసిందే ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗಲೇ ಉಷಃಕಾಲದ ನಸು ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವೆವು. లnుదిఫిబరలిర్చెనె ಸೂದ್ಯನನ್ನು ఇదిరు ನೋಡುವೆವು. - [ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸುತ್ತ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಫುಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೇಳಗೀತ] 53૩૬૬n૬છે : “ಮೂಡಲ ಮನೆಯೂ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಎರಕವs ಹೊಯಾ నేున్నేర్రేన్వే ಹೊಯಾ ←Ꮿ ெ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೂ ಬೆಳಕು ಹರಿದರೂ ಜಗವೆಲ್ಲಾ ತೊಯಾ ಹೋಯೊಟ್ಬೋ-ಜಗವೆಲಾ ತೊಯಾ” [ಗೀತದ ಮೊದಲಸಾಲನ್ನು ಕುರುಕುತಾ ಮೂಡಲ ಮನೆಯಾ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಎರಕವs ಹೊಯಾ. ರೋಗಮುಕ್ತ ಸಿನಿಕ [ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ] : [ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ] - ಮುತ್ತಿನ ನೀರು! ಸತಾನ್ವೇಷಕ : ಕಣ್ಣ శ్రేరేదేపాండార ఎళ్చెన్నే శాన్ఫ్రాణబయేదాకు ! ಬಗೆಗಣ್ಣು さ 5 び3 ö ఎమ్మేందే త్రిట్టియనుబయేుదోు ! ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ : [ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿದವನ ಮನಶಾಂತಿಯಿಂದ] ಆದರೆ, ಬೆಳಕಿಂಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಪರದೆ ಇಳಿಬಿಡೋ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಏನು 5েংঃ ১ং89 ! ova