ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೧೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಹಾ, ನ =يتيم గాంధిలః : “ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಳ್ಳೆಯದು - Q08) వుడ్స్నంటికేయున్న నౌకెనేు ఒళ్పేవదిల్ల........ }} భారతిల03ు ట్రేణి: ಅಪ್ಪ నే ఆలదా న్సార_అంతే ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸತಾನ್ವೇಷಕ : ಕ್ಲ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಾಮಾತ್ಯ ಜವಾಹರಲಾಲರು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿನಗೆ ততঃ , දෂ්ඨි. జనాణయోరలా ఫ్రెల నేరారు :

  • ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ వ్యాన్స్ట్రే ಗಳ ಆಯುಸ್ಸು నెుగిదోు అవు ನಿಷ್ಟ್ರಯಿನೀಜಕವಾಗಿವೆ. ನಮೆ 웠, ಜನತೆಯ బౌద్దిశ ಹಾಗೂ ఆధ్యాతిరే ಸುಖಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ જી ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿಸುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.”
  • ಖಾಸಗೀ ಲಾಭದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಾಶೆಯ ಆಧಿಪತ್ಯ

ಕ್ಯೋಳಗಾಗದ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ನಾಯೋಚಿತ ವಿತರಣೆ ಇರುವ, ಸಮಾಜವೊಂದನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ, ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜವೇ ನಮ್ಮ గురింూగచేశాగిడి.” ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ : ಸ್ವಾತಂತ್ರೋ ದಯದ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡ ప్రతిజ్జీ, ಯಲ್ಲಾದರೂ ఇదే ಅಂಶಗಳಿದ್ದು వు. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬಯಸುವ ಹೊರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಘನ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯ ಗಳೇ ತಳಹದಿ, ಅಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ గిట్టల