ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೧೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


e955cm。ポ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಧಾಪಕ : Splendid ! Grosso. ? [tsa] Edo. Grand ! సౌండితో : [ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ] ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ಅಧಾಯ ಓದ್ರಿರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್! ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಅಧಾಯ! ಸ್ನೇಹಿತರೇ! ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಾಠ రెల్లిదోు : 'ಅನೈಕ್ಕ ಗೃಹಭಿದ್ರ ತಾಂಡವವಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗ್ರದೆ'-ಅಥವಾశాపాలరి : 'ಐಕ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಮನೆಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ-' rorre Bd556 : —'ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ರದೆ.' ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಧಾಪಕ : 戰 ನೋಡಿದಿರೋ ? ಆ ಪಾಠದಂತೆ ನಡೀತಿದಾರೆ ಉತ್ತರದ ಗಂಗಾಶರಣ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾವೇರಿ. సౌంది శ్రా : [ನೆರೆದವರ ಉದಾರಗಳ ನಡುವೆ] ಸಂತೋಷ ! ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ! ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾಧಾಪಕರ ಪತ್ನಿ : బన్ని ఇన్హేల్లరణ ఒళగే బన్ని ಇತಿಹಾಸದೆ ಪಾಧಾಪಕ : ಏಳಿ, ಹೀಗೆ - ಈ ಕಡೆಯಿಂದ-.. ಬನ್ನಿ, ಕಾವೇರಿ-ಗಂಗಾಶರಣ್, ಮೊದಲು ಅಲ್ಟೋಪಾಹಾರ-ಆ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪಹಾರ! [Fade out] ಕ್ಷಣ ಮೌನ] గి&&