ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೧೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಗ್ರಂಥಋಣ A. L. BASHAM : The Wonder that was India JAWAHARLAL NEHRU : The Discovery of India ADOLF WELSEY : The Pageant of India COUNT KEYSERLING : Indian Travel Diary of a Philosopher RADHA KUMUD MOOKERJI : Fundamental Unity of India SISIRKUMAR MITRA : The Vision of India K. M. ASHRAF : Life and Conditions of the People of Hindustan VINCENT SMITH : A History of India E. A. BURTT : The Compassionate Buddha KRISHNA KRIPALANI : All Men are Brothers S. PREMA : Bharathi - LEO TOLSTOY : Twenty-three Tales Speeches and Essays of Tagore [VishwaBharathi Publications] ; The Cultural Heritage of India [Published by the Ramakrishna Mission Institute of Culture]; Issues of Bhavans Journal ; etc., etC., ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ : ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ : ಗರಿ pmmmmmmmmm ó。『