ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


 ಆಹ್ವಾನ

ತಪಸ್ವಿ : ಆಲದ ಮರದ ಹಣ್ಣೊಂದನ್ನು ತಾ, ವತ್ಸ. ಶಿಷ್ಯ: ಇಗೋ, ತಂದೆನು,ಆರ್ಯ. ತಪಸ್ವಿ : ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸು. ಶಿಷ್ಯ: ಭೇದಿಸಿದೆನು,ಆರ್ಯ. ತಪಸ್ವಿ : ಏನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ? ಶಿಷ್ಯ : ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು, ಆರ್ಯ.

ತಪಸ್ವಿ :

ಒಂದನ್ನು ಭೇದಿಸು.

ಶಿಷ್ಯ:

ಭೇದಿಸಿದೆನು ಆರ್ಯ. ತಪಸ್ವಿ: ಈಗ ಏನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ ? ಶಿಷ್ಯ : ಏನಿಲ್ಲ,ಆರ್ಯ. ತಪಸ್ವಿ: ವತ್ಸ, ನಿನಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವುದು ಸಾರ: ಆ ಸಾರದಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಲದ ಮರ ಅಡಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು, ವತ್ಸ. ಆ ಸಾರದಲ್ಲೇ