ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆ ಹಾನ دیب o 啤— ‘‘ عم ’’پی۔ ۔ بی۔ اج پیچیده باید به محمایت - تچی- - نیست. ಮಾನವ ಆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. [ಬೃಹತ್ ಯ೦ತ್ರದ rigల గల్లు ತೀವ್ರಗತಿಯಿ೦ದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಪ್ಪಳ, ಆ ಸಪ್ಪಳ ಕ್ಷೀಣವಾದ೦ತೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ-] ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಾ ಪಂಡಿತ. ಪಾವುರ స్త్రీ-ురేునే ಬಾಲಕ-ವೃದ್ಧ ఎల్లరణ లుసిరు బిగి శిండిదేు అంతేరికై ನೌಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ, ಅಗೋ, ಅದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ. అల్లినే ಸಾಧಕ-ಸಿದ್ಧ ರೆಲ್ಲರ ళ్ళే ಈ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಕಥಾನಿರೂಪಕ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮಗುಲಲ್ಲಿ ראי) ו", ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಕನಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಚುಕ್ಕೆಗಳೇನು ?... ಟ್ವೆ! ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ಪತ್ರಿಕಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು! [ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಚಲನೆ. ಅದು ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ--) ಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಹೊಂಬಿಸಿಲು, ನಿರಭ್ರ ಆಕಾಶ. ಧಾರಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ఎమ్చేందేు ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ ! [ಗುಸು rQ高」 28) Count down | [ನೀರವತೆ] గంభిeర నినిFశార ధ్చని : [ಮೊದಲು ಮೆಲ್ಲನೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವರವೇರಿಸಿ] Five, four, three, two, one—OFF! (ಧ್ವನಿವೇಗವನ್ನು ಮಿಾರಿಸಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಗುವ ಸು೦ಯ ಸದು] [ಗುಸು ಗುಸು - ಕಾತರ ಕಳವಳ.] ಪ್ರಸಾರಕ : ಅದ್ಭುತ! ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹಕ ! ಶರವೇಗ? ಧ್ವನಿವೇಗ ? ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಿಪಣೀ ವೇಗ ! ಘಂಟೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಣ! ಸುಂಯ' ಅಂದದ್ದು, ಬಾಹಾಂತರಿಕ್ಷವೇ ಮೊನೆಯಾಗುಳ್ಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾಣ. ಹೊರಡ ಬೇಕಾದರೆ ಉರಿದ ಇಂಧನದ ಕಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಖರ ! ಅಗೊ-ಕ್ಷಿಪಣಿ 03ుందే ಬೇರ್ಪಟ್ಟ నౌజియేగిందే నెుందే సెగుత్తడి. అద్విగ ಕಣ್ಣಿ 产德 ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ [Beep Beep Bcep] ಅದೇ 苏她