ಪುಟ:AAHVANA.pdf/೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


-mom * مصنفيتية تم توصيتيrR سيبية. ಆಹ್ವಾನ ಬಾಹಾಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಯ ಧ نة بي ! :"সতর্ততৰ্কং ಈಗ ಅದರ ಚಾಲಕ Senzi Ř. [Beep Beep Beep] ವಿಶ್ವಮಾನವ : (అంతేరిక్షేదాజీయుంబె) జెలే ! ఎల్లరిగణ అభివెందనే ! ళ్ళే యుందో ಇನ್ನೂರು ಮೈಲುಗಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. [Fade out] ಸತಾನ್ವೇಷಕ : (ಕಂಪಿಸುವ ಕ೦ಠ] ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಶರೀರವಾಣಿ!. దే-నే-తే........ ನಿರೂಪಕ : [ಸಣ್ಣ ನೆ ನಕು] ಅಲ್ಲ! ಮಾನವ: ಭೂಲೋಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಉಪ ಗ್ರಹದ ನಿವಾಸಿ. (ಬೆರಗಾಗಿ) నెునేువ్యా ನಿರ್ಮಿತ ಉಪಗ್ರಹ? ನಿರೂಪಕೆ : ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ನಾರದರ ಅತಿ ರಂಜಿತ ಕತೆಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಾಯ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರವಾಹ! [Beep Beep Beep] ಸತಾನ್ವೇ 员引 : [ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ) అగrు ! ವಿಶ್ವಮಾನವ : ಪೃಥಿಯ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ! ಅದೊಂದು ತತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ, o ನೀಲವರ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಚೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ 苏艺