ಪುಟ:Epigraphia carnatica - Volume I.djvu/೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ LIST OF ILLUSTRATIONS ಫಲಕಗಳು ಶಾಸನ ಸಂಖ್ಯೆ Plates Ins. No. ಮುಖಚಿತ್ರ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೂಯಿ ರೈಸ್ Frontispiece Benjamin Lewis Rice 1 & II 1 ಗಂಗ ಅವಿನೀತನ ಬದಣೆಗುಪ್ಪೆ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ Badaneguppe grant of Ganga Avinita, Mercara II 8 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಚಿನ ಫಲಕ, ಮಡಿಕೇರಿ Brass plate in the wall of the court hall, Mercara _9 ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ದ್ವಾರದ ಮೇಲಿರುವ ಕಂಚಿನ ಫಲಕ, ಮಡಿಕೇರಿ Brass plate above the front doorway of Omkārēśvara temple, Mercara TV 13 ವೀರರಾಜೇಂದ್ರವಡೆಯರ ಶಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ | Inscription of Virarājēndra Vadeyar, Mercara V 19 ಜೈನ ಶಾಸನ, ಅ೦ಜನಗಿರಿ Jaina epigraph, Anjanagiri V1 20 ಬೋಧರೂಪ ಭಗವರ ಶಾಸನ, ಪಾಲೂರು Inscription of Bödharūpa Bhagavar, Palūr VII 21 ಬೋಧರೂಪ ಭಗವರ ಶಾಸನ, ಭಾಗಮಂಡಲ Inscription of Bodbarūpa Bhagavar, Bhägamandala VIII 26 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆನೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನ, ಪಾಡಿ Silver elephant, with inscription, Padi 62 ದುಡ್ಡರಸನ ವೀರಶಾಸನ, ಯಡೂರು Viraśāsana of Duddarasa, Yeļūr 65 ರಾಜಕೇಸರಿವರ್ಮನ ಶಾಸನ, ವಾಲಂಬಿ Inscription of Rājakēsarivarma, Málambi Xi 71 ಗುಣಸೇನ ಪಂಡಿತನ ನಿಶಿದಿ ಶಾಸನ, ಮುಳೂರು Nisidhi of Gunasēnapandita, Mullūr XII 72 ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೊಂಗಾಳ್ವನ ಶಾಸನ, ಮುಳೂರು Inscription of Rajendra Kongalva, Muļļūr XIII 80 ಚಂಗಾಳ್ವ ಪರಿಹರದೇವನ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲು, ಮುಳೂರು Herostone of the reign of Changälva Hariharadēva. Mullur XIV 96 ಸತ್ಯವಾಕ್ಯನ ಶಾಸನ, ಬಿಳಿಯರು Inscription of Satyavākya, Biliyūr XV 97 ಸತ್ಯವಾಕ್ಯನ ಶಾಸನ, ಕೊತೂರು Inscription of Satyavākya, Kotur XVI 98 ಸತ್ಯವಾಕ್ಯನ ಶಾಸನ, ಪೆರೂರು Inscription of Satyavākya, Peggur XVII ಕೊಡಗಿನ ಅರಸರ ಲೋಹದ ರಾಜಮುದ್ರೆಗಳು (ಪೀಠಿಕೆ, ಪುಟ. xli) Metallic seals of Coorg Rajas (Introduction, p. xxi)