ಪುಟ:Kannada-Saahitya.pdf/೧೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂತು


& ನ್ನು 'ತೊರವೆ ರಾಮಯಣ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ರಾಸಾಯನಿ ಇಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನಾ ಹೈ ದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಮಾಯಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ ರಾಮಕಥೆ ಯನ್ನು ಸರ್ವ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಚರಿರುವ ಸರಳವಾದ ಗ್ರಂಥ ಈ ತೊರವೆಯ ರಾಮಾಯಣ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಕಹಿಯು ಫೆಸರು ನರಸರಿ, ಬಿಜೆಪರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೋಶವಯಂಬ 7ನು ಇಸನ ಣಾ ವು. ಇಲ್ಲಿನ ಸವAವಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕವಿಯ ೮೧ ರಿನಿಂದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 1 ತೊರನಯ ಭಾವ ಯಃ ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ; ಗದುಗಿನ ಭಾರತ' ಎಂಬಂತೆ,

  • ಕುಘಾ 7 : ' ಎಂಬುದು ನಂತರಿಗೆ ಬಿರುದು. ಇವನು ರವರ ವ್ಯಾಸ ” ನನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕವನ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೦.

ಶೋಧ ಸಖು ಉಾ ಪ್ರತಾಡು ? ಓ ಯುವ ಕಾವ್ಯ,