ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


  ೫೦೪           ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

392 1981 ಎಸ್.ಪಿ.ಚೌಹಾಣ್ 442.1969 ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅಲಿ 393 1983 ಮೊಹಿಂದರ್ ಲಾಲ್ 443.1970 ಜಿ.ಜಗನ್ನಾಥ್ 394 1983 ಸೋಮದತ್ತ 444.1971 ಕೆ.ಎಫ್.ಖೋಡೈಜಿ 395 1985 ಎ.ಜೆ.ಪಂಡಿತ್ 445.1973 ಎನ್.ಆರ್.ಬಜಾಜ್ 396 1986 ಭಗೀರಥ ಸಮಯ್ 446.1976 ಎಸ್.ಶ್ಯೆಲಜಾ 397 1993 ಮನೇರ್ ಸಿಂಗ್ 447.1979-80 ಇಂದುಪುರಿ 398 1994 ಜಸ್ಪಪಾಲ್ ರಾಣಾ 448.1980-81 ಮಂಜಿತ್ ದುವಾ 399 1996 ಮೊರಾದ್ ಎ.ಖಾನ್ 449.1982 ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ 400 1997 ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ 450.1985 ಕಮಲೇ ಮೆಹ್ತಾ 401 1997 ಶಿಲ್ಪಿಸಿಂಗ್ 451.1987 ಮೋನಾಲಸಾ ಬರುವ 402 1997 ಮಾನವ್ ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ 452.1989 ನಿಯತಿ .ಷಾ 403 1998 ರೂಪಾ ಉನ್ನೀಕೃಷ್ಣ್ನನ್ 453.1990 ಎಮ್.ಎಸ್.ವಾಲಿಯಾ 404 1999 ವಿವೇಕ್ ಸಿಂಗ್ 454.1997 ಚೇತನ್ ಬಬೂರ್ 405 .2000 ಅಂಜಲಿ ವೇದಪಾಠಕ್ ಭಾಗವತ್ 455.1998 ಸುಬ್ರಮಣಿಯಮ್ ರಾಮನ್ 406 2000 ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ 456.2002 ಮಾಂಟು ಘೋಷ್ 407 2000 ಗುರುಬೀರ್ ಸಿ೦ಗ್ 457.2004 ಅಚಂತ ಶರತ್ ಕಮಲ 408 2002 ಅನ್ವರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ 458.2005 ಸೌಮ್ಯದೀಪ್ ರಾಯ್ 409 2002 ಸುಮಾ ಶಿರೂಒರ್ 459.2006 ಸುಭಾಜಿತ್ ಸಹಾ 410 2003 ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋರ್ 460.2009 ಪೌಲೊಮಿ ಘಾಟಕ್ 411 2004 ದೀಪಾಲಿ ಎ. ದೇಶಪಾ೦ಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ 412 2005 ಗಗನ್ ನಾರ೦ಗ್ 461 1961 ಎ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ 413 2006 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 462 1962 ನೃಪ್ ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ 414 2008 ಅವನೀತ್ ಕೌರ್ ಸಿಧು 463 1972 ಬಲವ೦ತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಲ್ಲು 415 2009 ರಂಜನ್ ಸೋಧಿ 464 1973 ಜಿ.ಎಮ್.ರೆಡ್ಡಿ

                  465 1974 ಎಮ್.ಎಸ್.ರಾವ್
       ಸ್ಕಾಷ್         466 1975 ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್.ಆರ್.ಸಿಂಗ್    
                  467 1975 ಕೆ.ಸಿ.ಏಲ್ಲಮ್ಮ

416 2006 ಸೌರವ್ ಘೋಸಲ್ 468 1976 ಜಿಮ್ಮಿ ಜಾರ್ಜ್ 417 1961 ಜಾಮ್,ಭಜರ೦ಗೀ ಪ್ರಸಾದ್ 469 1977-78 ಎ.ರಮಣರಾವ್ 418 1966 ರೀಮಾದತ್ತ 470 1979-79 ಕುಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್ 419 1967 ಅರುಣ್ ಷಾ 471 1979-80 ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಶ್ರಾ 420 1969 ಬ್ಯೆದ್ಯನಾಥ್ ನಾಥ್ 472 1982 ಜಿ.ಇ.ಶ್ರೀಧರನ್ 421 1971 ಬನವಾರ್ ಸಿಂಗ್ 473 1983 ಆರ್.ಕೆ.ಪುರೋಹಿತ್ 422 1973 ಡಿ.(ಟಿಂಗೂ) ಖಟಾವ್ 474 1984 ಸ್ಯಾಲಿ ಜೋಸೆಫ್ 423 1974 ಎ.ಬಿ.ಸಾರ೦ಗ್ 475 1986 ಸಿರಿಲ್ ಸಿ.ವಲ್ಲೂರ್ 424 1974 ಮ೦ಜರಿ ಭಾರ್ಗವ್ 476 1989 ಅಬ್ದುಲ್ ಬಸೀತ್ 425 1975 ಎಮ್.ಎಸ್.ರಾಣಾ 477 1990 ದಲೇಲ್ ಸಿಂಗ್ ರೋರ್ 426 1975 ಸ್ಮಿತಾ ದೇಸಾಯಿ 478 1991 ಕೆ.ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ 427 1982 ಪರ್ಸಿಸ್ ಮದನ್ 479 1999 ಸುಖ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ 428 1983 ಅನಿತ ಸೂದ್ 480 2000 ಪಿ.ವಿ.ರಮಣ 429 1984 ಖಾಜನ್ ಸಿ೦ಗ್ 481 2001 ಅಮೀರ್ ಸಿಂಗ್ 430 1988 ವಿಲ್ಸನ್ ಚೆರಿಯನ್ 482 2002 ರವಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ 431 1990 ಬುಲಾ ಚೌಧುರಿ 483 2010 ಕೆ.ಜೆ.ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ 432 1996 ವಿ.ಕುತ್ರಲೀಶ್ವರನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ 433 1998 ಭಾನುಸಚ್ ದೇವ್ 484 1961 ಎ.ಎನ್.ಘೋಷ್ 434 1999 ನಿಶಮಿಲೆಟ್ 485 1962 ಎಲ್.ಕೆ.ದಾಸ್ 435 2000 ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಸೇವೀರ್ 486 1963 ಕೆ.ಇ.ರಾವ್ 436 2000 ಜೆ.ಅಭಿಜಿತ್ 487 1965 ಬಿ.ಎಸ್.ಭಾಟಿಯಾ 437 2005 ಶಿಖಾ.ಟಂಡನ್ 488 1966 ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಘೋಷ್

                  489 1967  ಎಸ್.ಜಾನ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್
   ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್        490 1970 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್

438 1961 ಜೆ.ಸಿ.ವೊಹ್ರಾ 491 1971 ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಾಲ್ ವಾನ್ 439 1965 ಜಿ.ಅರ್.ದೀವಾನ್ 492 1972 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಡಲ್ 440 1966 ಯು.ಸುಂದರರಾಜ್ 441 1967 ಎಫ಼್.ಆರ್.ಖೋಡೈಜಿ