ಪುಟ:Valmeeki Ramayana Shaapa Mattu Vara Preliminary Pages.pdf/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

xxiv ೪೯೫ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳು೫೧೨ ಒಂದು : ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಶಾಪ/ವರಗಳು ೫೧೫ ಎರಡು : ಶಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೫೨೬ ಮೂರು : ಶಾಪಗಳ ಕಾರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು : ಶಾಪಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ೫೩೯ ಐದು : ವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೫೪೦ ಆರು : ವರಗಳ ಕಾರಣಗಳು ೫೫೪ ಏಳು : ವರಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ೫೫೫ ಎಂಟು : ಶಾಪಗಳ ಸೂಚಿ ೫೫೬ ಒಂಬತ್ತು : ವರಗಳ ಸೂಚಿ ೫೫೭ ಹತ್ತು : ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಂಥಗಳು ೫೫೯