ಪುಟ:Vimoochane.pdf/೨೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂತು


ನಿಸಲಿಲ್ಲ
... ಆ ಮನೆಯ ಗೇಟಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಸೈಕಲನ್ನ ಒಳ
ತಳ್ಳಿದಾಗ, ಐದು ಘಂಟೆಗಿನೂ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿದ್ದುವು. ಬಾಗಿಲ
ಬಳಿ ಸಾರಿ, ದೀರ್ಘವೆಂದು ಕಂಡ ಎರಡು ನಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದು
ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದವಳು ವನಜ.. ಅವಳ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರ ಐದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದವಳು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೊರಗಿ ನಿಂತಳು. ಈ
ದಿನ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿ ಆಕೆ, ಹುಬ್ಬು
ಗಳು ಬಾಗಿದ್ದುವು. ಹಿರಿದಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂದಗಮನ
ದಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು, ಪೌಡರು ಆ ಗೌರಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವ
ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ತುಟಿಗಳು... ಏರಿಳಿಯುತಿದ್ದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ...
ನಾನು ಆಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇದಿರಿಸುತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ
ತಿಣಿಸುತಿದ್ದವಳು ಆಕೆ–ಅವಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ.