ಪುಟ ಚರ್ಚೆ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-18.pdf/೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-18.pdf/೧ ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

  • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
  • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
  • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

ನಾನು ಉಬುಂಟು ೧೪ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಲಗಡೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಡಗಡೆ ವಿಚಿತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.