ರಿಷಿ - ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ರಿಷಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿ. ಮನೋಹರ್
ಸಂಗೀತ: ಗುರುಕಿರಣ್
ಗಾಯನ: ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್


ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಾರೇ... ಮೌನವೇ ಕಾಡಿದೆ!
ನಾ ಕಾಣೊ ಕನಸೆಲ್ಲ ಇಂದೇ... ಜೀವವ ತಾಳದೆ

ಈ ಮನ ಪ್ರೇಮದೆ ಬೇಡಿದ ಆಸೆ ವರವಾಗದೆ!

ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಾರೇ... ಮೌನವೇ ಕಾಡಿದೆ!

ಒಂದೆ ತೋಟ ನೂರಾರು ಹೂವು!
ಇಂತಾ ನೋಟ ಚೆಂದಾ ಮುಂಜಾವು
ಹೀಗಿಯೇ! ಸುಂದರ..

ಚುಕ್ಕಿ ರೇಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಂಧಾ
ಬೇರೆ ಆದರೆ ಏನು ಚಂದಾ?
ಏತಕೇ! ಅಂತರಾ..

ನೂರಾರು ರಾಗ ಹಾಡಾಗುವಾಗ ಈ ಸ್ವರ ಸೇರದೆ!

ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಾರೇ... ಮೌನವೇ ಕಾಡಿದೆ!

ನಾ ಕಾಣೊ ಕನಸೆಲ್ಲ ಇಂದೆ ಜೀವವ ತಾಳದೆ

ಓ! ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ
ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕಂದ
ಏತಕೇ!... ಈ ಬಗೆ

ಅಂಕು ಡಂಕು ಹಾದೀಲಿ ಸಾಗಿ

ನೀರು ಕಡಲ ಸೇರೋದು ಹೋಗಿ
ಆಗಲೇ! ಹೂ ನಗೆ

ಓ! ಸಂಸಾರ ಹಾಳೆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆ ಬೆಸೆವ ಕೈ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಾರೇ... ಮೌನವೇ ಕಾಡಿದೆ!
ನಾ ಕಾಣೊ ಕನಸೆಲ್ಲ ಇಂದೇ... ಜೀವವ ತಾಳದೆ

ಈ ಮನ ಪ್ರೇಮದೆ ಬೇಡಿದ ಆಸೆ ವರವಾಗದೆ!

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ