ರೂಪಚಕ್ರ ನಯನದಿಂದೆ ನಡೆವುದು;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ರೂಪಚಕ್ರ ನಯನದಿಂದೆ ನಡೆವುದು; ಶಬ್ದಚಕ್ರ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದೆ ನಡೆವುದು. ¸õ್ಞರಭಚಕ್ರ ಘ್ರಾಣದಿಂದೆ ನಡೆವುದು
ರುಚಿಚಕ್ರ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ನಡೆವುದು
_ ಸ್ಪರ್ಶಚಕ್ರ ತ್ವಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆವುದು
ಈ ಐದರಿಂದ ನಡೆವುದು ಲೋಕಾದಿಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲ. ರೂಹಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು. ಈ ಐದರ ಕಥನದಲ್ಲಿ
ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವಿಧಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾಸುರರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರು ಕೆಟ್ಟುಹೋದರು ನೋಡಾ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ