ಲಿಂಗವೆ ಅಂತರಂಗದ ನಿರವಯವದು;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗವೆ ಅಂತರಂಗದ ನಿರವಯವದು; ಅಂಗವೆ ಬಹಿರಂಗದ ಸಾವಯವದು
ಜಂಗಮವೆ ಅಂತರಂಗದ ನಿರವಯವದು
ಬಹಿರಂಗದ ಸಾವಯವದು ಮಾಂಸದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೋಡಾ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಈ ಉಭಯ ಒಂದಾದಡೆ ಅದು ಅಭೇದ್ಯ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ