ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:ತಿಂಗಳ ಕರಡು ಪರಿಶೀಲನೆ/ತಿದ್ದುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಸಮುದಾಯವು ಪುರಾವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರಾದರೂ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.Featured article star - check.svg

ಈ ತಿಂಗಳ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಿದ ಲೇಖನ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ  (೧೯೧೯)
ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸಿದ್ದು: ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ
ಮುಂದಿನ ನಿಗದಿತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.


Works requiring validation[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]