ಹಳೆಯ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೦೧:೧೨, ೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಅಮೃತಧಾರೆ - ಏಳು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ‏‎ (೦೪:೫೦, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 2. ಅಮೃತಧಾರೆ - ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ‏‎ (೦೪:೫೧, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 3. ಅಮೃತಧಾರೆ - ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ‏‎ (೦೪:೫೧, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 4. ಅಮೃತಧಾರೆ - ಹುಡುಗ ಹುಡುಗ‏‎ (೦೪:೫೨, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 5. ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ - ಓ ಪ್ರೇಮಿ‏‎ (೦೪:೫೪, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 6. ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ - ಹೃದಯ ರಂಗೋಲಿ‏‎ (೦೪:೫೫, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 7. ಅಭಿ - ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಣೆ‏‎ (೦೪:೫೭, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 8. ಅಭಿ - ಬಿಟ್ಟಾಕ್ ಗುರು‏‎ (೦೪:೫೭, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 9. ಅಭಿ - ಮಾ ಮಾ ಮಾ ಮಾ ಮಜಾ ಮಾಡು‏‎ (೦೪:೫೭, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 10. ಅಭಿ - ವಿಧಿ ಬರಹ‏‎ (೦೪:೫೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 11. ಅಭಿ - ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ‏‎ (೦೪:೫೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 12. ಯಜಮಾನ - ಓಮೈನಾ ಓಮೈನಾ‏‎ (೦೫:೧೫, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 13. ಯಜಮಾನ - ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ‏‎ (೦೫:೧೫, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 14. ಯಜಮಾನ - ನವಿಲೇ ಪಂಚರಂಗಿ ನವಿಲೇ‏‎ (೦೫:೧೬, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 15. ಯಜಮಾನ - ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ‏‎ (೦೫:೧೬, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 16. ಯಜಮಾನ - ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ‏‎ (೦೫:೧೭, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 17. ಯಜಮಾನ - ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗೊಂಬೆ‏‎ (೦೫:೧೭, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 18. ರಿಷಿ - ನಾನು ಹೊತ್ತಾರೆ‏‎ (೦೫:೨೧, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 19. ರಿಷಿ - ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ‏‎ (೦೫:೨೩, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 20. ರಿಷಿ - ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ‏‎ (೦೫:೨೪, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 21. ರಿಷಿ - ಸೊಗಸೆ ಸೊಗಸೆ‏‎ (೦೫:೨೫, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 22. ರಿಷಿ - ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಹಬ್ಬ‏‎ (೦೫:೨೬, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 23. ಶುಭಮಂಗಳ - ಶುಭಮಂಗಳಾ..‏‎ (೦೬:೧೨, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 24. ಶುಭಮಂಗಳ - ಸೂರ್ಯಂಗು ಚಂದ್ರಂಗು‏‎ (೦೬:೧೨, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 25. ಶುಭಮಂಗಳ - ಹೂವೊಂದು ಬಳಿ ಬಂದು‏‎ (೦೬:೧೩, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 26. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ - ತಗೊಳೇ ತಗೋಳೇ‏‎ (೦೬:೧೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 27. ರಿಷಿ‏‎ (೦೬:೧೯, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 28. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ - ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‏‎ (೦೬:೨೫, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 29. ಯಜಮಾನ‏‎ (೦೬:೨೬, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 30. ಯಾರಿವನು‏‎ (೦೬:೨೭, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 31. ೭ ಒ' ಕ್ಲಾಕ್ - ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನೆ‏‎ (೦೬:೩೭, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 32. ೭ ಓ' ಕ್ಲಾಕ್‏‎ (೦೬:೩೯, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 33. ೭ ಒ' ಕ್ಲಾಕ್ ಈ ದಿನ ಖುಶಿಯಾಗಿದೆ‏‎ (೦೬:೩೯, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 34. ೭ ಒ' ಕ್ಲಾಕ್ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ‏‎ (೦೬:೪೦, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೬)
 35. ಕಂಠಿ‏‎ (೨೩:೦೪, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 36. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ‏‎ (೨೩:೫೭, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 37. ರವಿಚಂದ್ರ‏‎ (೦೧:೩೪, ೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 38. ಕಂಠಿ - ಜಿನು ಜಿನುಗೋ‏‎ (೦೩:೪೧, ೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 39. ಭಾವ ಸಂಗಮ‏‎ (೦೩:೫೮, ೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 40. ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ‏‎ (೨೩:೫೨, ೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 41. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‏‎ (೦೦:೦೪, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 42. ಟೋನಿ - ಚಲುವಾ ಪ್ರತಿಮೆ ನೀನು ನಲಿವಾ ರಸಿಕ ನಾನೂ‏‎ (೦೩:೦೧, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 43. ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅರಮಾನೆ‏‎ (೦೩:೩೨, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 44. ಟೋನಿ - ಆನಂದವೇ ಮೈ ತುಂಬಿದೇ ಆಕಾಶಕೇ ಕೈ ಚಾಚಿದೇ‏‎ (೦೪:೨೪, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 45. ಹೂಮಳೆ‏‎ (೦೫:೦೪, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 46. ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ‏‎ (೦೫:೧೮, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 47. ನೆನಪಿರಲಿ‏‎ (೦೫:೨೨, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 48. ನೆನಪಿರಲಿ - ಅಜಂತಾ ಎಲ್ಲೋರಾ‏‎ (೦೫:೨೩, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 49. ಹೂಮಳೆ - ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂ ಝೇಂಕಾರವ‏‎ (೦೫:೪೦, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)
 50. ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ‏‎ (೦೭:೫೬, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೦೬)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:AncientPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ