ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೦೧:೧೬, ೨೭ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

  1. ಪುಟ:ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ.djvu/೬೦೫‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  2. ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೫೧‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  3. ಪುಟ:27-Ghuntigalalli.pdf/೩೩‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  4. ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೩೭‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  5. ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ವಿಮಲಾದೇವಿ.djvu/೨೧೦‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  6. ಪುಟ:ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ.djvu/೫೭೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  7. ಪುಟ:ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣಂ ಬಾಲಕಾಂಡ.djvu/೩೭೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  8. ಪುಟ:ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದ.djvu/೨೭೦‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  9. ಕುದುರೆ- ಸತ್ತಿಗೆಯವರ ಕಂಡಡೆ‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  10. ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಾತ ಬಯಲಮೂರ್ತಿಯಾದವ‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  11. ಪುಟ:VISHAALAAKSHI - Niranjana.pdf/೨೧೦‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  12. ಪುಟ:ಚತುರ್ಥಾಂಶಂ.djvu/೬‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  13. ಪುಟ:ಚಿಕದೇವರಾಜ ವಿಜಯಂ.djvu/೧೪೩‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  14. ಪುಟ:ಹನುಮದ್ದ್ರಾಮಾಯಣಂ.djvu/೧೨೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  15. ಪುಟ:ಸುಶೀಲೆ.djvu/೨೨‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  16. ಪುಟ:ಸಮತಿ ಮದನಕುಮಾರರ ಚರಿತ್ರ.djvu/೩೧೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  17. ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯನದವು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಖಾಂದವು.djvu/೯೫‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  18. ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೬‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  19. ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೮೭‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  20. ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು (ಏಕಾದಸ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಗಳು) .djvu/೮೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  21. ಪುಟ:ವಿದುರನೀತಿ ಮತ್ತು ನಾರದನೀತಿ.djvu/೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  22. ಪುಟ:The Karnataka Bhagavadgeeta.pdf/೬೨‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  23. ಪುಟ:ವೈಶಾಖ.pdf/೪೦೦‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  24. ಕೇಳಿ ಬಿನ್ನಾಣವ. ಕೇಳಿರವ್ವಾ‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  25. ಪುಟ:ಚಂದ್ರಹಾಸಾಭ್ಯುದಯಂ.djvu/೧೪೬‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  26. ಪುಟ:ಚಮತ್ಕಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಥೆ.djvu/೯೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  27. ಪುಟ:ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ - ಭಾಗ ೨.djvu/೪೩‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  28. ಪುಟ:ಕಥಾವಳಿ.djvu/೧೫‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  29. ಪುಟ:Kannadigara Karma Kathe.pdf/೨೯೭‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  30. ಪುಟ:ಅರಮನೆ.pdf/೫೭‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  31. ಪುಟ:ಕ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ.pdf/೨೩‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  32. ಪುಟ:ಸಮತಿ ಮದನಕುಮಾರರ ಚರಿತ್ರ.djvu/೭೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  33. ಪುಟ:ಸೀತಾ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೨೧೮‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  34. ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೩೦‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  35. ಪುಟ:ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪುಟ ೨.djvu/೧೫೬‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  36. ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೩೧೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  37. ಪುಟ:ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ.pdf/೪೫೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  38. ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂಧಗಳು.djvu/೧೦೬‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  39. ಪುಟ:ವೇಣೀಸಂಹಾರ ನಾಟಕಂ.djvu/೧೨೨‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  40. ಪುಟ:ವೈಶಾಖ.pdf/೧೬೦‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  41. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕ್ವಾಷಿಯೋರ್ಕರ್‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  42. ಪುಟ:Shabdamanidarpana.djvu/೪೨೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  43. ಪುಟ:ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ.djvu/೫೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  44. ಪುಟ:ಭಾರತ ದರ್ಶನ.djvu/೩೭೨‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  45. ಪುಟ:ಅಶೋಕ.djvu/೧೬೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  46. ಪುಟ:ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ - ಭಾಗ ೨.djvu/೨೭೦‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  47. ಪುಟ:ಚೆನ್ನ ಬಸವೇಶವಿಜಯಂ.djvu/೩೩೪‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  48. ಪುಟ:ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ .djvu/೨೦೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  49. ಪುಟ:Kannadigara Karma Kathe.pdf/೪೯‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)
  50. ಪುಟ:ವರ್ಷವರ್ದಂತೀ ಶತಕಂ .djvu/೧೧‏‎ (೧ ಬದಲಾವಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:FewestRevisions" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ