ಶರಣ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವ;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಶರಣ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವ; ಅರಸಿ ಸಕಳಾಗಮಚಾರ್ಯನಪ್ಪ
ಅಹುದಾಗದೆಂಬ ಪರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣ ಸಂಗಿಯಲ್ಲ
ನಿಸ್ಸಂಗಿಯಲ್ಲ.