ಶುಭಮಂಗಳ - ಹೂವೊಂದು ಬಳಿ ಬಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಚಿತ್ರ: ಶುಭಮಂಗಳ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಗಾಯನ: ಆರ್.ಎನ್.ಸುದರ್ಶನ್


ಹೂವೊಂದು
ಬಳಿ ಬಂದು
ತಾಕಿತು ಎನ್ನೆದೆಯಾ..
ಏನೆಂದು.. ಕೇಳಲು.. ಹೇಳಿತು.. ಜೇನಂತ ಸಿಹಿನುಡಿಯಾ
ಜೇನಂತ ಸಿಹನುಡಿಯ |೨|

ಲ ಲ ಲ ಲ ಲಾ ಲ ಲ |೨|

ಕಾವೇರಿ ಸೀಮೆಯ ಕನ್ಯೆಯು ನಾನು
ಬೇಲೂರು ಬಾಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾನೂ
ತುಂಗೆಯ.. ಲ ಲ ಲಾ ಲ
ಭದ್ರೆಯ.. ಲ ಲ ಲಾ ಲ
ತುಂಗೆಯ ಭದ್ರೆಯ ತೌರಿನ ಹೂ ನಾನು

ತೌರಿನ ಹೂ ನಾನು

ಹೂವೊಂದು
ಬಳಿ ಬಂದು
ತಾಕಿತು ಎನ್ನೆದೆಯಾ..
ಏನೆಂದು.. ಕೇಳಲು.. ಹೇಳಿತು..
ಜೇನಂತ ಸಿಹನುಡಿಯ |೨|

ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯ ಸುಂದರಿ ನಾನು
ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಕಂಗೆಯು ನಾನೂ
ಪ್ರೇಮದ.. ಲ ಲ ಲಾ ಲ
ಕಾವ್ಯಕೆ.. ಲ ಲ ಲಾ ಲ
ಪ್ರೇಮದ ಕಾವ್ಯಕೆ ಪೂಜೆಯ ಹೂ ನಾನು
ಪೂಜೆಯ ಹೂ ನಾನು

ಹೂವೊಂದು
ಬಳಿ ಬಂದು
ತಾಕಿತು ಎನ್ನೆದೆಯಾ..
ಏನೆಂದು.. ಕೇಳಲು.. ಹೇಳಿತು..
ಜೇನಂತ ಸಿಹನುಡಿಯ |೨|

ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಶೋಭಿತೆ ನಾನು
ವಧುವಿನ ಶೃಂಗಾರ ಭೂಷಿತೆ ನಾನೂ
ಮಂಗಳ.. ಲ ಲ ಲಾ ಲ
ಸೂತ್ರವ.. ಲ ಲ ಲಾ ಲ
ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರವ ಬೇಡುವ ಹೂ ನಾನು
ಬೇಡುವ ಹೂ ನಾನು

ಹೂವೊಂದು
ಬಳಿ ಬಂದು
ತಾಕಿತು ಎನ್ನೆದೆಯಾ..
ಏನೆಂದು.. ಕೇಳಲು.. ಹೇಳಿತು..
ಜೇನಂತ ಸಿಹನುಡಿಯ |೨|

|ಸಂಗಡಿಗರು|
ಹೂವೊಂದು
ಬಳಿ ಬಂದು
ತಾಕಿತು ಎನ್ನೆದೆಯಾ..
ಏನೆಂದು.. ಕೇಳಲು.. ಹೇಳಿತು..
ಜೇನಂತ ಸಿಹನುಡಿಯ |೨|


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ