ಶುಭಮಂಗಳ - ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ..

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಚಿತ್ರ: ಶುಭಮಂಗಳ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಂ.ಎನ್.ವ್ಯಾಸರಾವ್
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಗಾಯನ: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ


ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ... ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ..

ನಾಕೊಂದ್ಲ ನಾಕು
ನಾಕೆರಡ್ಲ ಎಂಟು |೨|
ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನೆಂಟು
ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನಂಟು

ನಾಕೊಂದ್ಲ ನಾಕು

ನಾಕೆರಡ್ಲ ಎಂಟು
ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನೆಂಟು
ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನಂಟು

ಮಳೆಗರೆದ.. ಹನಿ ಹನಿ ಗೆ.. ಭೂತಾಯಿ ಬರೆದಳೆ ಲೆಕ್ಕ?
ಚಿಗುರೊಡೆದ.. ಎಲೆ ಎಲೆಗೆ.. ವನದೇವಿ ಇಡುವಳೆ ಲೆಕ್ಕ ?|೨|

ಕೂಡದ ಕಳೆಯದ ಆ ಲೆಕ್ಕ
ಕೂಡೊ ಕಳೆಯೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?
ಅ.. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?

ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ... ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ ಅ ಆ..

ನಾಕೊಂದ್ಲ ನಾಕು
ನಾಕೆರಡ್ಲ ಎಂಟು
ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನೆಂಟು
ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನಂಟು

ಕೋಗಿಲೆಯ.. ಇಂಚರಕೆ.. ವಸಂತ ಕೊಡುವನೆ ಲೆಕ್ಕ?
ಅರಳಿದ ಹೂ.. ಪರಿಮಳಕೆ.. ತಂಗಾಳಿ ಬರೆಯಿತೆ ಲೆಕ್ಕ? |೨|

ಎಣಿಸದ ಗುಣಿಸದ ಆ ಲೆಕ್ಕ
ಎಣಿಸೊ ಗುಣಿಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ |೨|
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?
ಹ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?

ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ... ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ ಮಾ ಮಾ..

ನಾಕೊಂದ್ಲ ನಾಕು
ನಾಕೆರಡ್ಲ ಎಂಟು
ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನೆಂಟು
ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನಂಟು

ಪ್ರೇಮಿಗಳ.. ಸಂಗಮಕೆ.. ಋತುವು ಹೇಳಿತೆ ಲೆಕ್ಕ?

ಪ್ರಿಯತಮನ.. ಚುಂಬನಕೆ.. ಪ್ರೇಯಸಿ ಇಡುವಳೆ ಲೆಕ್ಕ? |೨|

ಕಾಣದ ಕೇಳದ ಆ ಲೆಕ್ಕ
ಕಾಣುವ ಕೇಳುವ ಈ ಲೆಕ್ಕ |೨|
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?
ಹ ಹ ಹ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ?

ಹೇಮಾ.. ಹೇಮಾ... ಹೇಮಾ.. ಆ.. ಹೇಮಾ

ನಾಕೊಂದ್ಲ ನಾಕು
ನಾಕೆರಡ್ಲ ಎಂಟು
ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನೆಂಟು
ಅಷ್ಟೇ.. ಏ ಲೆಕ್ಕದ ನಂಟು

ನಾಕೊಂದ್ಲ ನಾಕು
ನಾಕೆರಡ್ಲ ಎಂಟು |೨|
ನಾಕು!


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ