ಸದಸ್ಯ:Ananth subray/indexes

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಪುಸ್ತಕ ಮೊತ್ತ ಪುಟಗಳು ಟೈಪ್ ಆಗಿರುವ ಪುಟಗಳು ಪ್ರೂಫ಼್ ರೀಡ್ ಆಗಿರುವ ಪುಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಪುಟಗಳು
Abhaya.pdf ೩೨೬ ೨೬೫
Aramane.pdf
Aramane Priliminary cropped.pdf
Duurada Nakshhatra.pdf
Editing Wikipedia brochure EN.pdf
Ekaan'gini.pdf
Hosa belaku.pdf
Kadaliya Karpoora.pdf
Kadaliya Karpoora Preliminary pages.pdf
Kalyaand-asvaami.pdf
Kanakadasa Haribhakthisara.pdf
Kanakadasa Haribhakthisara Prelim Pages.pdf
Kanakadasa darshana Vol 1 Pages 1-560.pdf
Kanakadasa darshana Vol 1 Pages 561-1028.pdf
Kanakadasa darshana Vol 1 Prelim Pages.pdf
Kannadigara Karma Kathe.pdf
Kannadigara Karma Kathe Priliminary pages.pdf
Karnataka Janapada Kathegalu.pdf
Kavirajamaargam.pdf
Kavirajamaargam Preliminary Pages.pdf
Mahakhshatriya.pdf
Mahakhshatriya Priliminary pages.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-2.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-3.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-1.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-2.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-3.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-4.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-5.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-4-Part-1.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-4-Part-2.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-1.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-10.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-11.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-12.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-13.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-14.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-15.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-16.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-17.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-18.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-2.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-3.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-4.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-5.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-6.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-7.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-8.pdf
Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-9.pdf
Nanna Nalla.pdf
Nanna Nalla Preliminary Pages.pdf
Putina Samagra Prabandhagalu.pdf
Putina Samagra Prabandhagalu Preliminary Pages.pdf
Rangammana Vathara.pdf
Shataka Samputa.pdf
Shataka Samputa Priliminary Pages.pdf
The Karnataka Bhagavadgeeta.pdf
Uttara Karnataka Janapada Kathegalu.pdf
Uttara Karnataka Janapada Kathegalu Preliminary Pages.pdf
Valmeeki Ramayana Shaapa Mattu Vara.pdf
Valmeeki Ramayana Shaapa Mattu Vara Preliminary Pages.pdf
Vimoochane.pdf
Vyshakha.pdf
Vyshakha Priliminary pages.pdf
Vyshakha Priliminary pagespdf.pdf
YASHODARA CHARITE.pdf
YASHODARA CHARITE Prelim pages.pdf
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು.pdf
ಕ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ.pdf
ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ.pdf