ಸಹಾಯ ಚರ್ಚೆ:ಪರಿವಿಡಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಸಹಾಯ:ಪರಿವಿಡಿ ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

  • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
  • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
  • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಱ ಬೞಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಉೞಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ.

ಇಚ್ಚೆಯನು ಅಱಿದಿತ್ತ ನುಚ್ಚೊಂದು ಮಾಣಿಕವು ಇಚ್ಚೆಯಾ ತೀರ್ದ ಬಳಿಕಿತ್ತ ಮಾಣಿಕವು ನುಚ್ಚಿನಿಂದತ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||