ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವದಾರವ ಕಂಡೆ;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆದಿಯಲ್ಲಿ
ಶಿವದಾರವ
ಕಂಡೆ;
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಬಿದ್ದ
ಸೆಜ್ಜೆಯ
ಕಂಡೆ.
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವ
ಬೈಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ.
ಕಾಯವಳಿದು
ಜೀವ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಬಂದಡೆ
ಎನ್ನಿಂದ
ವ್ರತಗೇಡಿಗಳಿಲ್ಲ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.