ಗುರುವೆಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವವಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುವೆಂಬ
ಪ್ರತಿಭಾವವಿಲ್ಲದ
ಶಿಷ್ಯ;
ಶಿಷ್ಯನೆಂಬ
ಪ್ರತಿಭಾವವಿಲ್ಲದ
ಗುರು;
ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆ
ಎರಡಿಲ್ಲದ
ಘನವನೇನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆ
!
ಉಭಯವಳಿದು
ಒಂದಾದುದನೇನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆ:
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ
ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂಬಂಧವಪೂರ್ವ